Pæne lønstigninger til fastansatte

 Kommunikationsfolk stiger mest i løn, mens medarbejdere på dagblade, radio og tvhalter bagefter.Løn. Sidder du i samme stilling som i efteråret 2005? Så er der gode chancer for, at du har oplevet en højere lønstigning end gennemsnittet på det øvrige arbejdsmarked. Lønstigningen blandt DJ-medlemmer, der havde samme job i oktober 2005 og 2006, var i perioden 3,8 procent.

 
Kommunikationsfolk stiger mest i løn, mens medarbejdere på dagblade, radio og tv
halter bagefter.

Løn. Sidder du i samme stilling som i efteråret 2005? Så er der gode chancer for, at du har oplevet en højere lønstigning end gennemsnittet på det øvrige arbejdsmarked. Lønstigningen blandt DJ-medlemmer, der havde samme job i oktober 2005 og 2006, var i perioden 3,8 procent.

Ifølge lønstatistikken for Journalistforbundets fastansatte medlemmer, som er vedlagt dette nummer af Journalisten, steg lønniveauet blandt DJs medlemmer samlet dog kun med 2,1 procent. Forklaringen er, at lønnen blandt nyuddannede og nyoptagne medlemmer ligger under gennemsnittet.

Efter en årrække med en lavere lønudvikling end det øvrige arbejdsmarked er DJs medlemmer i gang med at vinde det tabte terræn tilbage. Ifølge faglig konsulent i Journalistforbundet Flemming Reinvard hænger det sammen med den gunstige udvikling i medieverden.

»Der er kommet en række nye medier og en faldende ledighed. Det har skabt rotation mellem arbejdspladserne, og derfor er arbejdsgiverne nødt til at betale mere for at holde på folk,« siger han.

Med lønstigninger på 6-8,5 procent var kommunikation det område, hvor medlemmerne i 2005-2006 fik den højeste gennemsnitlige lønstigning. Til sammenligning er lønudviklingen kun 2,7 procent blandt medieverdenens klassiske indholdsleverandører, de ansatte på nyhedsbureauerne. Også medarbejdere på dagblade, radio og tv ligger under gennemsnittet.

Forklaringen er ifølge Flemming Reinvard blandt andet, at overenskomstforhandlingerne på dagbladsområdet med Danske
Mediers Arbejdsgiverforening foregår centralt og ofte lægger rammerne for de lokale lønforhandlinger. Dermed er det sværere at forhandle individuelle lønstigninger.

Det fremgår også af statistikken, at kvinderne igen i år har haft en lidt større reel
lønstigning end mændene.

Kvinderne er steget med 4,2 procent, mens mændene er steget 3,6 procent.

Det bidrager til den gradvise udjævning af lønnen mellem mænd og kvinder. Set over en femårig periode er kvindernes reallønsstigning 1,5 procentpoint større end mændenes (19 procent mod 17,5 procent).

Til medlemmer, der er utilfredse med udviklingen af deres løn, er Flemming Reinvards råd at kridte skoene og banke døren ind til chefen.

»Man får ikke noget ud af at vente på, at ledelsen skal opdage, at man fortjener mere.«

Gennemsnitslønnen for et DJ-medlem er 36.584 kr. månedligt. Statistikken omfatter ikke freelancere.

0 Kommentarer