På visit i HB

Kvinder og unge under 30 år er underrepræsenteret i DJ's hovedbestyrelse. Journalisten tog til HB-møde med den tidligere forkvinde for de studerende i Odense. Ville hun gide stille op?

Kvinder og unge under 30 år er underrepræsenteret i DJ’s hovedbestyrelse. Journalisten tog til HB-møde med den tidligere forkvinde for de studerende i Odense. Ville hun gide stille op?

REKRUTTERING. »Undskyld, men på delegeretmødet bliver vi sikkert spurgt, om forretningen kører.«

Medlem af hovedbestyrelsen Peter Thornvig kigger hen over læsebrillen. Foran ham ligger DJ’s årsrapport, der viser underskud på driften. For den anden ende af bordet sidder DJ’s revisor i slips og jakkesæt. Langs væggene sidder folk fra økonomiafdelingen, repræsentanter fra DJ’s kredse – og Vicki Therkildsen.

Journalisten har inviteret Vicki Therkildsen med til mødet, fordi hun tidligere har været forkvinde for de studerende i Odense og dengang var observatør til møderne i DJ’s hovedbestyrelse. Men siden 2003 har Vicki Therkildsen, 36-årig reporter på TV Avisen, ikke deltaget i møderne i DJ’s øverste politiske organ. Og hun er ikke den eneste tidligere studenterpolitiker, der ikke har gidet stille op til hovedbestyrelsen. Faktisk er der konstant omkring 35 bestyrelsesmedlemmer i de tre organisationer KaJ, KaJo og JR – over en årrække bliver det til flere hundrede aktive. Et fåtal holder liv i det faglige arbejde.

»Det er påfaldende, at så få fagligt aktive fra de studerendes organisationer fortsætter i hovedbestyrelsen. Jeg tror, det er, fordi det er tidskrævende, og man skal synes, at det er indsatsen værd,« siger hun.

I en årrække var Vicki Therkildsen medlem af DJ’s ligestillingsudvalg, i dag bruger hun et par dage om måneden på at repræsentere DJ i Kvinderådet.
»Der var gode viljer på spil i ligestillingsudvalget, og Villy Dall var en sej formand. Men udvalget manglede ambitioner,« siger Vicki Therkildsen.

Hun synes, at mange af hendes forslag blev blankt afvist på en ofte kontant facon. I dag er syv ud af 15 HB-medlemmer freelancere, og Vicki Therkildsen oplevede, at DJ gik mere op i at varetage freelancernes interesser end de studerendes, når der blev diskuteret bijobregler. For tre år siden foreslog Vicki Therkildsen og ligestillingsudvalget, at der skulle laves en konsulentundersøgelse af tonen i hovedbestyrelsen og findes forklaringer på, “hvorfor ikke mindst kvinder har problemer med at blive motiveret til fagligt arbejde”.

Undersøgelsen blev aldrig til noget. Og Vicki Therkildsen stoppede i ligestillingsudvalget, da det gik op for hende, at det faktisk var lettere at komme igennem med sine mærkesager uden for udvalget.

DJ er tidligere blevet kritiseret for at være for dårlige til at tage imod nye fagligt aktive, og her kunne DJ faktisk lære en del af Kvinderådet, mener Vicki Therkildsen.
»I Kvinderådet får nye medlemmer en introduktion til, hvordan rådet arbejder, hvordan man stiller op til forskellige organer og bidrager til vidensopsamling. I DJ forudsætter man, at nye medlemmer ved, hvad man for eksempel laver i “fagligt udvalg”. Men det er ikke sikkert, de nye gør det.«

Efter mødet i hovedbestyrelsen er hun dog positivt overrasket.
»Jeg synes, at stemningen er blevet bedre end tidligere. Folk grinede og talte pænt til hinanden. Hvis vi var kommet til en debat med mere politisk indhold, var der sikkert røget flere finker af panden. Men ud fra det, jeg så, var der en god tone,« siger Vicki Therkildsen.

Alligevel kan hun ikke se sig selv som fagligt aktiv i DJ.
»Fire ud af fem kvinder i HB stopper. Det er et dårligt signal for Journalistforbundet. Jeg håber, de spørger sig selv hvorfor. Familiebilledet af en hovedbestyrelse med mænd, der har siddet der den ene periode efter den anden, ligner et kalkbrud i skred. Under alle omstændigheder er det et billede, jeg har svært ved at se mig selv være en del af.«

0 Kommentarer