På vej mod en ny freelancestrategi

Frustrationer over manglende respekt og alt for få ressourcer i en række medier til en ordentlig honorering af freelancearbejde er en af baggrundene for, at hovedbestyrelsen før sommerferien satte gang i arbejdet hen imod en ny freelancestrategi. En anden hovedårsag er et arbejdsmarked under hastig forvandling især med fokus på, at den enkelte i højere grad skal skabe sit eget job.

Frustrationer over manglende respekt og alt for få ressourcer i en række medier til en ordentlig honorering af freelancearbejde er en af baggrundene for, at hovedbestyrelsen før sommerferien satte gang i arbejdet hen imod en ny freelancestrategi. En anden hovedårsag er et arbejdsmarked under hastig forvandling især med fokus på, at den enkelte i højere grad skal skabe sit eget job.

I midten af september satte 15 udvalgte politikere og konsulenter sig sammen i et 24 timers visionsseminar og fik for alvor sat gang i processen. Den gamle strategi er en skøn blanding af strategier og handlingsanvisninger, som hver for sig kan være fornuftige nok, men det, vi har brug for i DJ, er en samlet overordnet strategi.

På seminaret fik vi identificeret de temaer, der de kommende måneder skal danne rammen om strategiarbejdet, og helt frem til delegeretmødet vil brede dele af DJ blive inddraget i arbejdet. Strategien skal gøre DJ i stand til også i fremtiden at være en stærk organisation for det stigende antal medlemmer, der arbejder på alle mulige andre vilkår end den traditionelle fastlønnede.

En af overskrifterne er robusthed eller faglig styrke, åbenhed og balance, når det gælder honorarer, ophavsret og vilkår i øvrigt for freelancerne, for det er et af de helt centrale områder, hvor svarene skal leveres til de mange medlemmer, der netop finder en alt for stor ubalance i honoreringen af deres arbejde.

Gensidig opbakning på tværs af DJ forstået som den fælles forståelse, der er nødvendig, ansatte og freelancere imellem, hører også til blandt overskrifterne. Informations overenskomst, hvor lønstigningerne alene gik til freelancerne, er et eksempel på et resultat her.

Videre rummer strategiarbejdet overskrifter som et mere synligt DJ og dermed mere tilstedeværelse i freelancemiljøet, og så skal alliancer med organisationer som AC og med iværksætterbranchen gøre os stærkere.

En af de overskrifter, der vil være tilbagevendende ikke blot her, men mange steder i DJ's tilgang til udviklingen, bliver begrebet "skab dit eget job". Iværksættervilkår og entreprenørskab med mere jobskabelse til DJ-medlemmer kommer på dagsordenen. Det gælder også påvirkningsarbejdet i det politiske landskab for en arbejdsmarkedspolitik, der forstår det fremtidige jobmarked.

Hertil kommer selverkendelse og det at være klædt på til freelancelivet. En af de rigtig svære udfordringer opstår, når den enkelte freelancer bruger iværksætterevnen til at skabe flere arbejdspladser i egen virksomhed. Heri ligger måske også en ny udvikling af organisationen DJ. Det er et af de åbne spørgsmål, der kommer i spil.

10 væsentlige overskrifter fandt de 15 deltagere på seminaret frem til, og samtidig blev der lagt en minutiøs plan for det videre arbejde, hvor der bliver masser af muligheder for, at det enkelte medlem kan få indflydelse. Der vil blive indlagt møder, hvor blandt andet generalforsamlingerne i kredsene får præsenteret udkastet til strategien.

Samtidig med alt dette arbejde, som kulminerer på delegeretmødet den 23.-24. april 2013 i Kolding, fortsætter den daglige indsats for freelancerne med rådgivning, uddannelse, politisk påvirkningsarbejde og meget mere. Udgangspunktet for strategiarbejdet er heldigvis solidt.

0 Kommentarer