PÅ SKÆRMEN FØR TIDEN

Skandinavisk Film Kompagni bryder bevidst reglerne i den koordinerede praktiksøgning.
Skandinavisk Film Kompagni bryder bevidst reglerne i den koordinerede praktiksøgning.

Skandinavisk Film Kompagni bryder bevidst med proceduren i praktiksøgningen. Mens de øvrige arbejdsgivere pænt måtte stå i kø for at få udleveret ansøgninger, havde tv-produktionsselskabet konsekvent bedt samtlige studerende, der undervejs havde kontaktet dem, om at sende eller maile deres ansøgning på forhånd.
Programchef Kim O’Strit understreger, at der ikke er lavet forhåndsaftaler med nogen, og han kan ikke se, at der skulle være problemer i, at han har fået ansøgningerne før tiden.
“Jeg bryder ikke reglerne voldsomt. Vi kommer herop på dagen og tager samtalerne. Men jeg vil være ordentlig forberedt. I virkeligheden får vi blot den fordel, som Jyllands-Posten har ved at bo i Århus,” siger han.
“Når folk viser interesse, er man idiot, hvis man ikke sørger for at få at vide, hvem de er. Det er vel ikke forbudt at tale sammen,” bakker praktikantvejleder Henrik Zachariassen op.
Marie Jeppesen fra Syddansk Universitet i Odense endte med at blive en af de to nye praktikanter på Skandinavisk Film. Principielt er hun imod, at man tyvstarter på praktiksøgningen, men hun mener ikke, at hun selv havde andet valg.
“Da jeg fredagen før ringede til Kim O’Strit, fik jeg at vide, at hvis jeg ville i betragtning, så skulle jeg maile min ansøgning. Så mailede jeg. Jeg synes helt klart, at man skal spille efter spillets regler, men jeg syntes ikke, at jeg havde noget valg,” siger Marie Jeppesen.

Fotografer kan
Praktikvejleder Jens Nørlem, DJH, der også er koordinator af samarbejdet omkring praktiksøgningen mellem RUC, Syddansk Universitet og Journalisthøjskolen, tager afstand fra fremgangsmåden. Dog ser han det dog som et formildende træk, at Skandinavisk Film Kompagni ikke har ansat før på selve praktikdagen.
“Det er nyt for mig. Nu vil jeg tage en snak med Skandinavisk Film Kompagni og bede dem lade være med at få ansøgninger på forhånd. Hvis man begynder på det, vil det være begyndelsen til enden på den koordinerede praktiksøgning. Og det vil gøre det langt mere besværligt for arbejdsgiverne, hvis systemet bryder sammen,” siger Jens Nørlem.
Generelt kan det ikke undgås, at der er enkelte uklarheder i tolkningen af reglerne, man må leve med en vis gråzone, og indtil videre har det ikke fået systemet til at bryde sammen, mener Jens Nørlem.
Den bedste løsning ville efter hans mening være, hvis man kunne kopiere billedjournalisternes pratiksøgningsregler. Her får arbejdsgiverne ansøgningerne den ene dag og begynder først at ansætte næste dag. Men med det langt større antal journalistelever er tiltroen til mængden af gentlemen i dansk presse ikke stor nok til, at man overhovedet vil vove forsøget med det system, oplyser Jens Nørlem.

DJ: LUP På 18 MåNEDERS-AFTALER
På hver enkelt af de arbejdspladser, hvor studerende fra RUC eller Syddansk Universitet har indgået aftaler om 18 måneders praktik, skal praktikaftalen ses efter i sømmene, fastslår DJs hovedbestyrelse, der havde emnet oppe på HB-mødet i begyndelsen af april.
Kollektive aftaler og overenskomster skal holdes, og tillidsrepræsentanterne skal medvirke aktivt. I de tilfælde, hvor der er indgået aftaler om 18 måneders praktik for studerende fra RUC eller Odense, skal DJs uddannelsesudvalg og fagligt udvalg orienteres. Praktikant og tillidsrepræsentant skal redegøre for baggrunden for ansættelsen og det uddannelsesmæssige indhold i praktikforløbet. Herefter skal udvalgene tage stilling til, om der er særlige forhold, der gør sig gældende, og hvorvidt DJ skal reagere over for arbejdsgiverne.

0 Kommentarer