P1s troværdighed til salg

SiD har skubbet 75.000 kroner i et dokumentarprogram på P1 om nødhjælpschauffører. Dyrenes Beskyttelse køber et program, de selv citeres i. Nødhjælpsorganisationer skulle sponsorere programmer om nødhjælp. Eksemplerne viser, at DR fortsat udfordrer radioloven, når programmerne skal finansieres. Nu har radio direktøren fået nok. Han vil have en redegørelse for P1s program-økonomi.

SiD har skubbet 75.000 kroner i et dokumentarprogram på P1 om nødhjælpschauffører. Dyrenes Beskyttelse køber et program, de selv citeres i. Nødhjælpsorganisationer skulle sponsorere programmer om nødhjælp. Eksemplerne viser, at DR fortsat udfordrer radioloven, når programmerne skal finansieres. Nu har radio direktøren fået nok. Han vil have en redegørelse for P1s program-økonomi.

På trods af, at det klart fremgår af radioloven, at DR ikke må sende programmer, hvor fagbevægelsen har ydet tilskud, har P1 sendt et dokumentarprogram, som SiD har bevilget 75.000 kroner til.
Udsendelsen gik i luften den 19. januar 1999 med titlen "Med baglandet i bakspejlet" og handler om chauffører, der kører nødhjælp i Kosovo.
Palle Smed, redaktør på SiDs Fagbladet forklarer, at han fik forevist en programsynopsis, og på den baggrund blev pengene bevilget af SiD.
»Vi har givet tilskud til en udsendelse om nødhjælpschaufførerne i Kosovo. Vi har en pulje til den slags produktioner,« siger Palle Smed.
Han understreger, at SiD ikke har haft indflydelse på udsendelsens redaktionelle indhold. Men han fortæller også, at SiD, der organisererchauffører, stillede researchmateriale til rådighed for programmet.
»Nødhjælpschaufførerne vil vi gerne bakke op. De har mange psykiske problemer,« forklarer Palle Smed, der på et tidspunkt i interviewet med JOURNALISTEN omtaler programmet som »den udsendelse vi producerede«. Det korrigerer han derpå til: »den udsendelse vi betalte til.«

Sagen skal undersøges
Programmet om chaufførerne er tilrettelagt af Net-Produktion, der er 100 procent LO-ejet. Og det er Net-Produktion, der har taget kontakten til SiD. Udsigten til, at et dokumentarprogram på P1 er direkte eller indirektesponsoreret af SiD-penge, får radiodirektør Leif Lønsmannop af stolen.
»Hvis radiodokumentarprogrammer har været sponsoreret eller noget, der i lovens forstand kan udlægges som sponsorering, så er der to muligheder: Enten har DR vidst det også har vi overtrådt loven. Eller også har vi ikke vidst det, og så har Net-Produktion brudt aftalen,« siger Leif Lønsmann til JOURNALISTEN.
Det er Leif Lønsmann, der i sin tid som leder af P1s Dokumentargruppe, har lavet aftalen med Net-Produktion. Han har på baggrundaf JOURNALISTENs oplysninger udbedt sig en redegørelse fra Net-Produktion.
»Vi har stoppetfor udsendelse af yderligere programmer fra Net-Produktion,indtil vi har fået redegørelsen,« siger Leif Lønsmann.»Jeg vil vide hvad der er foregået. Jeg vil ikke sendemere, før jeg ved det. Og jeg vil sørge for, at DRssponsorregler er så klart udpenslet, at der ikke kanopstå misforståelser.«
Radiodirektørens melding betyder, at en lang række indslag bliver tagetaf P1s program fra fredag den 14. maj og fremefter.

Rasende P1-folk
P1-medarbejderne reagerer stærkt kritisk over oplysningen om SiD-pengene. For selv om SiDs Palle Smed forklarer JOURNALISTEN,at han var overbevist om, at SiDs engagement fremgik af budgettet for udsendelsen, så kommer oplysningen bag på P1-folkene.
»Hvis jeg havde vidst det, var jeg gået helt anderledes til programmet,«siger Erik Valeur, der var Dokumentargruppens journalistiske bagstopper på programmet. »Det her betyder jo, at virisikerer, at SiD har haft indflydelse på, hvad visender. Det går selvfølgelig ikke,« fastslår han.
Tekniker Jesper Tholl, der har klippet udsendelsen, er ligeså skeptisk:
»Den redaktionelle styring går jo fuldstændig fløjten, når det viser sig,at for eksempel SiD på en eller anden måde har betalt til programmet.«
Erik Valeurhar haft tæt kontakt til Net-Produktion under hele den journalistiske proces.
»Jeg sidder jo som sidste nåleøje, og det er et meget grimt problem, hvis jeg ikke får alle oplysninger. Hvis jeg havde vidst det, havde vi ikke sendt udsendelsen umiddelbart, og den var blevet lavet helt anderledes,« siger ErikValeur. »Jeg burde have nærtjekket kilder og manuskriptmed meget større skepsis.«
»Min oplevelseer, at jeg er blevet voldført ? voldtaget. Jeg kanjo ikke rende og tjekke dem i hoved og røv. Vi samarbejderi gensidig tillid, og vi skal selvfølgelig have denslags oplysninger,« siger Erik Valeur.

Fagbladsartikel i P1
JournalistKarin Høgh har for Net-Produktion tilrettelagt udsendelsen?Med baglandet i bakspejlet? og dermed er det ogsåhende, der ? på gulvplan ? har »voldført« Dokumentargruppen.Karin Høgh ønsker ikke at kommentere kritikken:
»Du kan spørgemin chef, hvad du kan citere mig for. Jeg har ingenkommentarer,« siger hun.
Kilder påP1 betegner udsendelsen som en slags »fagbladsartikeli radioen.« JOURNALISTEN har hørt programmet. SiD nævnesikke i programmet. Men chaufførernes indsats omtalessom en slags heltedåd, og de får hæftet betegnelsen»cremen af cremen,« på sig.
»Undervejsi processen ? mens jeg kommenterede manus ? havde jegtænkt på, at programmet ikke var særligt kritisk,«siger Erik Valeur. »Der var ingen kritiske spørgsmål,og der var ingen kritiske chauffører. De var alle gladeog tilfredse med det hele. Men jeg tænkte: »Hvad pokker,al dokumentarjournalistik behøver jo ikke at være sådybt deprimerende og kritisk. Vi tager det, som denoplevelseshistorie, det er«.«

Vandtæt? men tærende
Radio-dokumentar-aftalenblev indgået i efteråret 1998. Net-Produktion skallevere en pakke på ni dokumentarprogrammer til P1?sdokumentarflade.
DR har tidligerefået knubs efter at have flirtet med fagbevægelsenspengepung. Det skete med et tv-program sendt sidsti 1997 om Ri-Bus-konflikten ? ?Hærværksgeneralerne?.Programmet havde fået direkte tilskud fra SiD. DR erkendtedengang, at loven var overtrådt og lovede en opstramning.I loven står, at »der må ikke udsendes programmer,hvortil der er ydet tilskud af arbejdsgiverorganisationereller fagforeninger eller af politiske partier ellerreligiøse bevægelser.«
Siden uroenom ?Hærværksgeneralerne? har DRs Tv-Fakta været megetafvisende over for programmer produceret for LO-penge.Og fagbevægelsen er stærkt utilfreds med loven.
»Loven ertåbelig,« siger Michael Bove, leder af Net-Produktion.»Hvorfor skulle det være værre, at fagbevægelsen betalertil medieproduktionerne, end at Den Danske Bank betalertil et tv-portræt af Mærsk McKinney-Møller?«.
Aftalen mellemP1 og Net-Produktion kan ses som et forsøg på at kanaliserefagbevægelsens penge over i DR ? uden at overtrædeloven. Ordet ?sponsorering? fremgår således ikke afaftalen, hvor der derimod tales om ?co-produktion?.Men med SiD-pengene inde i billedet er radioloven igenudfordret.

Spegede metoder
Torsdag den21. januar ? to dage efter at programmet var sendt? blev der afholdt et møde i Dokumentargruppen. Tilstede er otte medlemmer af gruppen, og bølgerne gårhøjt.
I mødereferatethedder det under overskriften »Net-Produktion/sponsorering«,at »Net-Produktions metoder« er »ved at være forspegede.«
Dokumentargruppenhar på rygteplan erfaret, at SiD har skudt penge iprogrammet om chaufførerne. Men raseriet skyldes ogsåen række nye initiativer fra Net-Produktions lederMichael Bove, der tidligere i 14 år har arbejdet iDR. Han har foreslået, at Dokumentargruppen og Net-Produktionsammen skal producere hele 10 udsendelser om hjælpeorganisationer.
Igen er detsponsor-spøgelset, der viser sig for DR-folkene.
»Problemeter, at han samtidig har indhentet sponsorering fraselvsamme organisationer til gennemførelsen med løfteom at de for eksempel kan anvende materialet til undervisning,«hedder det i mødereferatet ? med denne afsluttendesalut: »Det vil vi ganske enkelt ikke være med til.«
Mange påmødet er stemt for helt at afbryde forbindelsen tilNet-Produktion. Men på dette tidspunkt mangler Net-Produktionkun at lave tre af de oprindelige ni dokumentarprogrammer.Dokumentargruppen beslutter at køre aftalen til vejsende ? med øget redaktionel kontrol.
Erik Valeur:
»Vi nægtedeat tage flere af deres ideer. De er blevet kørt medført hånd siden, vi bestemmer vinkel, ide og kilder.Og jeg tørrer sveden af panden ved tanken om, at dekun skal lave tre mere, så er det slut ? håber jeg.«

En ekstraforretning
Net-Produktionsleder Michael Bove siger til JOURNALISTEN, at SiD harbetalt 75.000 kroner til Net-Produktion i forbindelsemed udsendelsen ?Med baglandet i Bakspejlet?. Han erkender,at pengene blev stillet i udsigt inden programmetblev produceret, men afviser, at pengene er gået tilproduktionen ? og dermed er lovens bogstav overholdt,påpeger han.
»De har købtretten til at distribuere programmet. De ville sendedet ud til deres chauffører. For os var det udelukkendeet spørgsmål om at lave en ekstra forretning,« sigerMichael Bove, der forklarer, at radio-aftalen med DRikke er specielt økonomisk attraktiv for Net-Produktion,der skal redde regnskabet ved at sælge programmernevidere.
Men for journalisternepå P1 er det hip som hap om SiD har købt distributionsrettighederneeller ydet direkte bidrag til programmet.
»For selvfølgeligkan de ikke lade være med at ideudvikle i forhold tilpengene,« siger Erik Valeur. »Jamen, det er da bareså grundlæggende journalistisk: Selvfølgelig skal SiDikke have pungen fremme i nærheden af et radioprogram,der handler om chauffører, når SiD selv organisererchauffører. Og har de penge i programmet, så skal Dokumentargruppenda vide det,« fastslår han.
For radiodirektørLeif Lønsmann er det centrale, at der ikke må haveværet penge involveret i den redaktionelle beslutningsproces.
»Det er etproblem, hvis programmet er blevet lavet på en bestemtmåde, for at kunne blive solgt til SiD efterfølgende.Beslutninger om den slags samarbejde bør ikke findested før eller under produktion af programmet,« sigerLeif Lønsmann.

Skjulte penge
Michael Boveunderstreger, at P1?s ledelse hele tiden har kendttil aftalen med SiD.
»Peter JohannesSchjødt (leder af Dokumentargruppen. Red.) har fåetat vide, at SiD har købt distributionsrettighederne. Det har jeg aldrig lagt skjul på. Det kunne jeg ikkedrømme om,« siger Michael Bove.
Men Peter Johannes Schjødt forklarer omvendt, at han udelukkede forstod på Michael Bove, at SiD gennem Fagbladet villedistribuere programmet.
»Jeg vidste ikke, at der var penge involveret i det her,« fastslår han. »Michael Bove sagde tværtimod, at der ikke varskubbet SiD-penge i det,« siger Peter Johannes Schjødt.
Således stårpåstand mod påstand ? og P1s troværdighed fremstårmere og mere tåget.
På P1 løbermange andre rygter om at interessenter skulle havepenge med i dokumentarprogrammerne. Et af rygternehandler om programmet ?Dansen om Tremmekalven?, derogså er et P1-dokumentarprogram lavet af Net-Produktion.
I programmeter Dyrenes Beskyttelses informationschef interviewet.Udsendelsen omtaler desuden organisationens arbejdei rosende toner: »Kampagnerne mod kalvetransporternenåede sit højdepunkt i 1997, hvor en video ? produceretaf Dyrenes Beskyttelse ? satte sindene i kog for alvor,«lyder det blandt andet.
JOURNALISTENhar kontaktet Dyrenes Beskyttelse. Organisationen fremsendergerne en CD med programmet.
Net-Produktionsleder Michael Bove forklarer, at Dyrenes Beskyttelsehar betalt for at få produceret CD?ere med udsendelsen.»Det var så den aftale vi lavede der,« siger han. Hanser overhovedet ingen problemer i den trafik:
»Jeg forstårdet simpelthen ikke. Må vi ikke sælge vores egne tingvidere. Det er jo det rene berufsverbot!«.

0 Kommentarer