P1 vil lokke dig, der er “for gammel” til P3

Radiokanalen P1 skal ramme bredere og opsamle flere af de lyttere, som er blevet for gamle til P3, men ikke føler sig hjemme på P1. Lokkemaden er mere aktualitet, flere selvstændige historier og lån af virkemidler fra P3, siger kanalchef  

Til efteråret får DR-kanalen P1 mere aktualitet, live-værter og et fast fladeprogram om kultur om eftermiddagen. Målet er at komme ud til flere og ramme bredere, siger kanalchef på P1 Anders Kinch-Jensen.

»Når nyhedsbilledet bliver hurtigere, forventer lytterne, at vi leverer perspektivet hurtigere. Derfor styrker vi aktualiteten på kanalen,« siger han.

Han forklarer, at P1's eksistensberettigelse fortsat handler om oplysning, viden og perspektiv.

Kanalen skal bare være bedre til præsentere indholdet, så lytterne får det i en interessant og aktuel sammenhæng.
»Hvis der for eksempel sker noget klokken 14, forventer lytterne, at vi har det med i 'Orientering' klokken 16.10,« forklarer han.

Når I opprioriterer aktualitet, er det så for at lave en nyhedskanal på radio?

»Vi bliver ikke en nyhedskanal. P1 er en perspektivkanal, der fortsat skal beskæftige sig med for eksempel tro, teknik og mediestof. Men vi skal være bedre til at prioritere det aktuelle.«

Bejler til de ældste P3-lyttere

Anders Kinch-Jensen siger, at P1 ikke er gode nok til at samle lyttere op, som føler sig for gamle til P3, der har en målgruppe op til 40 år, men nu »gerne vil videre i deres radioliv«.

»P1 er dog ikke aldersformateret. Vi vil gerne nå alle voksne videbegærlige,« siger han.

Målet er, at P1 om et år har flere lyttere.

»Ikke mange flere, men gerne flere end i dag. Og gerne flere forskellige slags lyttere. Vi skal være en lidt bredere kanal. Det er ikke godt, hvis vi har en størrelse, hvor vi ikke kan påvirke og være relevante. Hvis man møder på arbejde om morgenen, og man er den eneste, der har hørt P1, er det skidt,« fortæller han.

Mere live. Mindre bånd

Med omlægningen bevares de fleste specialmagasiner. Men de skal præsenteres på en anden måde.

»Vi skal have mere live og mindre båndet – og det, der er båndet, vil blive præsenteret af en live-vært, der giver lytterne den aktuelle krog. Der er ofte en aktuel krog på det, vi laver. Vi er bare ikke så gode til at vise det,« forklarer han.

I forkorter nogle af radioaviserne for at bruge flere kræfter på at opdyrke mere selvstændige journalistiske historier. Hvorfor ikke begge dele?

»Vi gør nogle radioaviser lidt kortere, men vi sparer ikke på nyhedsbudgettet. Sagen er, at når vi bliver mere aktuelle, er der ikke samme behov for, at den lange radioavis leverer aktualiteten. Radioaviserne skal være skarpere. Det mere perspektiverende flytter vi ud i fladen.«

Det lyder, som om I tager successen fra 'P1 morgen' og bruger den flere steder på fladen?

»Det kan man godt sige. 'P1 morgen' var for 8-10 år siden en ny type radio, hvor vi gjorde brug af stærke værter, høj dynamik og en større afveksling i genrer. Vi har gjort det samme med 'Orientering' og debatfladerne. P1 har traditionelt været enkeltprogrammer. I dag vil lytterne hellere ind hos værter, man følger hele ugen.«

Nye lyttere har svært ved at stå på

I skriver i pressemeddelelsen, at I gerne vil lave en mere klar og genkendelig sendeflade. Er P1 ikke allerede det?

»For kernelytterne er det rigtigt. De vil nok også reagere på, at vi flytter rundt på tingene. Problemet er, at nye lyttere har svært ved at stå på. Vi vil gerne være interessante for flere mennesker.«

Omlægningen vil ifølge Anders Kinch-Jensen blandt andet føre til, at kulturjournalistikken får en tydeligere plads med en ny kulturflade to timer eftermiddag. Programmerne’Kulturnyt’, ’På Tomandshånd’ og ’Klubværelset’ udgår, og emneområderne flyttes på forskellig måde til den nye eftermiddagsflade og i ’Kultursøndag’.

»Når vi laver kulturnyheder, har nye lyttere svært ved at finde det interessant. Vi vil arbejde mere med stærke værter og forløb, hvor vi arbejder tematisk med historier, som vi vender tilbage til i løbet af ugen.«

Det kan være inden for litteratur, film, populærkultur, ungdomskultur og sport.

»Hele paletten.«

Kan lære af P3

Han siger, at P1 har behov for en mere underholdende, fascinerende og fortællende ramme for kulturstoffet.

»Vi kan godt ramme lidt bredere, end vi gør i dag, ved for eksempel at lære af, hvordan P3 tackler det.«

Omlægningen betyder, at ’Stedsans’, ’Alle tiders historie’, ’Danskernes akademi’, ’Faglitteratur på P1’, ’Sundhed på P1’ og ’Den sociale udfordring’ stopper. Dele af stoffet videreføres i aktualitets-, kultur- og debatfladerne.

7 Kommentarer

Helle Frimodt
29. APRIL 2014
Mainstream over det hele! Det
Mainstream over det hele! Det skal kunne synkes af alle på en gang. Intet må skille sig lidt ud, udover værters/journalisters dårlige retorik, speedsnakken og mangel på (parat)viden. - Det er irriterende med alt det 'liveshow', hvor man hele tiden kompenserer for det seriøse med et dumt grin og et musikindlæg. - Jeg ville sætte pris på skift mellem kvalificeret live og båndet. - Tak for muligheden for at give feetback :-)
PE Walted
21. APRIL 2014
"For gammel til P3 men føler
"For gammel til P3 men føler sig ikke hjemme på P1".

Så må jeg have været gammel meget længe. Hvorfor nu ødelægge en fantastisk kanal ved at "strømline" den - så alting efterhånden ligner hinanden.

Der er i forvejen masser af tilbud til de stakkels hjemløse P3 lyttere. De kan jo daffe over på f.eks. 24/Syv - der er masser af muligheder for dem.

Jeg er sidst i halvtredserne og kan da sagtens selv finde ud af at skifte kanal til f.eks. P3 eller andre kanaler når jeg har lyst til det, - så kridtede er mine fingre da endnu ikke - denne kanal er jo ganske god og underholdende inden for sin genre.

Strømligningen af P1 kan selvfølgelig gøres elegant, men med "omlægningen" af bl.a. "Alle tiders historie", "Stedsans" osv. kan man frygte det værste.

Suk.

Thomas Tanghus
17. APRIL 2014
»Hvis der for eksempel sker
»Hvis der for eksempel sker noget klokken 14, forventer lytterne, at vi har det med i 'Orientering' klokken 16.10,«

Nej, men jeg forventer at hvis det er relevant, bliver det taget op på et senere tidspunkt, når kilderne er blevet valideret, og emnet researchet ordenligt.
Nyheder kan man få døgnet rundt på alle mulige kanaler; dybdeborende journalistik og gennemresearchede emner er et særsyn - særlyt?
Peter Lassen
15. APRIL 2014
Lyder som om P1 har hørt det
Lyder som om P1 har hørt det fremragende kulturprogram AK24syv
Ib Andersen
14. APRIL 2014
Også et suk herfra. Vil nok
Også et suk herfra. Vil nok især savne den fint iagttagende reportage-serie 'Stedsans* og det muntert oplysende 'Alle tiders historie*. Og frygter, at aktuelle naturprogrammer, som ellers nu har fået høj prioritet på tv, også kommer i farezonen på en radio, som åbenbart ikke længere værdsætter den billedskabende fortællekunst, der trives langt bedre i radio end tv.

Flere