P1 tillod nobelprisvinder at sortliste journalist

Nobelprisvinder Muhammad Yunus fik lov at vælge freelancejournalist Tom Heinemann fra, da han skulle interviewes i forbindelse med en konference i København. »Det er en fejl, at vi ikke deklarerede det,« siger redaktionschef på P1 Judith Skriver. »Jeg blev noget paf,« siger Tom Heinemann

Nej. Så kort var svaret fra nobelpristageren Muhammad Yunus, da P1 Orientering ville sende freelancejournalist og dokumentarfilmmager Tom Heinemann for at interviewe ham i forbindelse med en Danida-arrangeret konference i København mandag.

Bangladesheren Muhammad Yunus var inviteret til København af Danidas Oplysningsudvalg og Dansk Industri.

Tom Heinemann har tidligere lavet en kritisk dokumentarfilm om Muhammad Yunus og det mikrolåns-projekt, som han har fået Nobels fredspris for. På grund af den kritiske dokumentarfilm har Muhammad Yunus i to et halvt år nægtet at tale med Tom Heinemann.

P1 Orientering accepterede Muhammad Yunus' afvisning af at lade sig interviewe af Heinemann og sendte i stedet en anden journalist.

 

Skulle konfronteres med sortlistning

Da interviewet ikke kunne lade sig gøre, blev det i stedet aftalt mellem Tom Heinemann og P1 Orienterings redaktion, at Muhammad Yunus under interviewet skulle konfronteres med sortlistningen og direkte spørges, hvorfor han ikke ville møde Tom Heinemann.

Dette spørgsmål skulle indgå i det interview, der blev klippet sammen til P1 Orientering. Samtidig blev det aftalt, at Tom Heinemann skulle være gæst i den udsendelse, hvor Yunus-interviewet blev sendt – og her have mulighed for at kommentere nobelpristagerens sortlistning.

Det gik helt galt.

»Jeg er i studiet, da jeg hører indslaget med Yunus,« siger Tom Heinemann til journalisten.dk.

»Jeg bliver noget paf, da jeg hører, at det spørgsmål, vi har aftalt, det er væk. Det hører jeg live i radioen. Det, vi har aftalt, både fredag og mandag, det er væk. Det er ikke engang en del af oplægget.«

»Jeg fortæller så lytterne, at jeg var blevet ansat til at møde Yunus, men han ville ikke mødes med mig. Så spørger jeg, er det Yunus eller P1's redaktion, der redigerer denne udsendelse.«

 

Link: Hør hele indslaget her

»Værten svarer, at det må vi diskutere i Mennesker & Medier. Nu har jeg jo ikke lige adgang til alle mulige programmer. Det må komme an på, om Lasse Jensen synes, det er interessant. Jeg synes, det er en principiel diskussion. Derfor fik jeg det sagt, når nu jeg havde chancen. Uanset hvor stor en magt folk har i verden –  om det så er kejseren af Kina – det er jo ikke dem, der skal bestemme, hvem vi sender,« siger Tom Heinemann.

»Folk må gerne lade være med at stille op. Men vi skal jo ikke være følgagtige og så bare sende en anden.«

 
En glidebane

»Når han ikke vil møde os, så må man spørge: Skal han have lov til at møde nogen som helst? Skal han have lov til at bestemme, hvem han vil tale med? Det er jo en glidebane. Så får man jo ikke kritiske spørgsmål, som måske har en lille kant eller bid. Yunus vil undgå at møde en, som – undskyld jeg selv siger det – ved noget om det her.«

Tom Heinemann blev kontaktet af P1 Orientering fredag for at høre, om han kunne hyres til at interviewe Muhammad Yunus og i det hele taget dække den konference, Yunus deltog i. Tom Heinemann sagde ja, men gjorde opmærksom på, at Yunus næppe ville stille op.

Fredag eftermiddag ringede P1 tilbage til Heinemann og bekræftede, at Yunus sagde nej. Det blev i stedet aftalt, at Tom Heinemann skulle deltage for P1 i konferencen mandag, og at han i studiet samme aften ville få mulighed for at fortælle om, hvorfor Muhammad Yunus nægter at mødes med den danske dokumentarist.

Interviewet med Yunus finder sted mandag morgen.

 

Vil gerne dække det kontroversielle

Redaktionschef på P1 Judith Skriver bekræfter forløbet og bekræfter, at P1 Orientering havde hyret Tom Heinemann til at interviewe Yunus. Judith Skriver beklager, at P1 Orientering ikke i programmet ordentligt får sagt, at Tom Heinemann er blevet sortlistet af nobelprismodtageren.

»Vi laver den fejl, at det ikke bliver sagt, sådan som det faktisk var aftalt på redaktionsmødet, at Tom var sendt ind for at interviewe Yunus for Orientering, men at Tom fik et nej.

»Vi vil gerne dække den kontroversielle del af Yunus. Det vil lytterne alligevel sidde og tænke. Vi kan ikke isolere det til kun at dække konferencen. Derfor diskuterer vi, hvordan gør vi det bedst muligt.«

Judith Skriver fortæller dog, at P1 Orientering i første omgang har planlagt at sætte en anden journalist på opgaven med at dække konferencen og interviewe Yunus. Det er denne journalist, der har aftalen med arrangørerne af konferencen om at interviewe Muhammad Yunus. På grund af vagter og arbejdspres kan journalisten dog ikke tage interviewet. Det besluttes at hyre Tom Heinemann ind i stedet.

»Vi vil gerne hyre Tom Heinemann som journalist for P1 Orientering. Han kender stoffet forfra og bagfra. Yunus siger så nej,« siger redaktionschef Judith Skriver.

 

Fejl sker i farten

»Vi vender os fire gange og siger: Godt, så går vi tilbage til Plan A. Vi sætter den oprindelige journalist til at lave interviewet, sådan som hun var tilmeldt til om torsdagen og bakker hende op på forskellige måder. Og inviterer Tom i studiet. Fordi vi synes, at vi vil have dækket den side af Yunus også. Fordi han om nogen er den, der ved mest om det. Tom får faktisk otte minutter til at give sit bud på, hvad Yunus er for en person, og hvad man skal lægge i hans storhed.«

»Alt sammen synes jeg er en fin og ordentlig pakke. Vi laver én fejl, og Tom laver en. Vi vil meget gerne have lov til at deklarere, hvad vi laver, og hvad vi ikke laver. Det er en fejl, der sker i farten. Det var meningen, at det skulle siges i løbet af interviewet, men låget går af Tom, da han ikke får det som det første spørgsmål. Det burde han nok have haft. I bagklogsskabens ulideligt klare lys så burde han have haft det. Han skulle selvfølgelig have haft det spørgsmål. Han ville også have fået det senere, men han farer i flint på det første spørgsmål.«

»Den fejl, vi begår, er, at vi ikke deklarerer, hvad det er for en situation, vi er i. Vi har jo Tom inde, og hele den side af sagen bliver dækket ganske fint. Tom begår den fejl, at låget går af ham. Og han sender en stinker af sted, fordi lytterne ikke aner, hvad det handler om. Han tager en intern redaktionel diskussion for åben mikrofon.«

Blev Muhammad Yunus spurgt, hvorfor han ikke ville møde Heinemann?

»Ja, det blev han. Det har vi på bånd. Det er super irriterende, at det ikke blev brugt. Han blev spurgt, hvad han blev noget sammenbidt over. Han svarede, at det ville afspore debatten, han ville gerne tale om konferencen, han syntes ikke, det skulle handle om en dokumentarfilm. Men han har faktisk fået spørgsmålet, og han har svaret på det. Det kunne vi have bragt.«

Sagen blev diskuteret internt på P1 både fredag, mandag og tirsdag, bekræfter Judith Skriver.

»Jeg gjorde det tydeligt, at vi har begået en fejl, at vi ikke deklarerer tydeligt, hvorfor Tom sidder i studiet.«

Men skulle I ikke have sagt til Yunus: "Det er os, der bestemmer, hvem der interviewer dig"?

»Jo, men vi havde meldt en anden journalist til. Selvfølgelig er det ikke ham, der bestemmer. Men det var ikke sådan, at han sagde, jeg vil tale med den ene, ikke med den anden.«

Men helt principielt: Skal man acceptere den form for udefrakommende redigering?

»Jo, men han redigerede ikke programmet. Vi havde et kritisk interview med Yunus. Vi gav otte minutters sendetid til Tom.«

Yunus sagde, at han ikke vil mødes med Heinemann?

»Ja ja ja. Men han har ikke redigeret vores program. Det har vi selv gjort. Vi fastholder de kritiske vinkler. Vi dækker dem på en anden måde. Det skal Yunus ikke bestemme. Han skal ikke afholde os fra at dække det kritisk. Vi fastholder den kritiske vinkel. Vi gør det bare på den måde, vi har mulighed for.«

Og så får I ikke præsenteret, hvorfor Tom Heinemann er i studiet?

»Det havde nok været skønnere at sige det i starten.«

Men der ligger jo en principiel diskussion i, skal kilder have lov til at bestemme, hvilke journalister de vil interviewes af?

»Det synes jeg normalt ikke, at de skal. Det skal han jo heller ikke. I det her tilfælde har vi jo en journalist, som havde aftalen. Vi hentede Tom ind, fordi vi gerne ville have en kvalificeret dækning, men vores journalist havde ikke tid til at læse op på det.«

Men jeg er nødt til at holde fast: Yunus siger nej tak til Heinemann, og så kan man reagere på forskellige måder på det.

»Vi siger, at det afholder os ikke fra at dække konferencen, sådan som vi oprindeligt havde planlagt med Karen Hjulmand. Det afholder os heller ikke fra at lave en kritisk vinkel på Yunus. Der har vi så bare Tom i studiet inde hos os.«

Hele det spørgsmål om, hvorvidt kilder skal have lov at vælge journalister, har I diskuteret det?

»Ja ja, det er jo klart. Vi er meget optaget af vores fag, hvordan agerer vi, hvordan skal vi dække det, så selvfølgelig har vi diskuteret det.«

Er I nået til nogle konklusioner?

»Nej, ikke andet end det, jeg siger: Kilderne redigerer ikke Orientering. Det gør vi selv. Vi vil ikke lade kilderne redigere vores program. Det kommer ikke til at ske,« siger Judith Skriver.

»Han er en dygtig journalist, som vi glad og gerne arbejder sammen med. At vi laver en fejl, og at han overreagerer, ændrer ikke på, at vi synes, han er en dygtig journalist. Han kan nogle ting, der er værdifulde.«