Overtager robotterne vores visuelle arbejde? Svaret er et rungende nej

”Historien har vist, at visuelle aktører med en åben og fordomsfri tilgang til ny teknologi også er dem, der får det største udbytte. Så det nytter ikke noget at læne sig tilbage med korslagte arme i håbet om, at en ny trend går over af sig selv,” skriver infografiker Martin Kirchgässner

Siden foråret 2022, hvor tjenester som Midjourney, DALL-E og Stable Diffusion lancerede deres nye og banebrydende beta-udgaver af text-to-images BOTS, er udviklingen kun gået en vej: Flere tjenester er kommet til, og kvaliteten af de billeder og illustrationer, der genereres, er nu af en så høj kvalitet, at de kan bruges til tryk og i virksomheders branding på både print og web.


Illustration: René Brokop/Midjourney

Sideløbende med, at brugerne fremtryller de mest fantastiske illustrationer med et simpelt prompt, raser diskussionen om, hvorvidt disse kraftfulde værktøjer vil overtage de visuelle aktørers ’manuelle’ arbejde.

Til det sidste er der kun at sige, at robotter sjældent kan fremstille noget som helst alene – medmindre man tegner sit verdensbillede efter Stanley Kubricks HAL-computer i ’Rumrejsen 2001’, for den har ingen tolkningsevne og forstår slet ingenting.

Til gengæld er de uhyggeligt hurtige og veludrustede og kan frembringe flotte resultater med få museklik. Billeder, der ville tage mange, mange timer at tegne i hånden eller i et tegneprogram.

Men hvordan skal man som visuel aktør så forholde sig til, at en illustration på SoMe pludselig aldrig har set en tegneblok eller en kameralinse, eller at et genrebillede, der før skulle købes i fotobanker, nu pludselig kun er et museklik væk?

Læser man med i diverse fora, tegner der sig allerede nu et billede af en debat der rummer mange perspektiver: Nogle aktører virker modløse og kan se deres faglighed truet, andre har taget teknologien til sig med glubende appetit og ser dem som digitale lillhjælpere, der kan inspirere dem.

Tilbage står, at der er en åbenlys udfordring. Overtager robotterne vores arbejde? Svaret er et rungende nej, og der er flere gode nyheder.

Overtager robotterne vores arbejde? Svaret er et rungende nej, og der er flere gode nyheder.
Martin Kirchgässner

AI er ikke nyt. Vi har høje forventninger til vejrudsigten, hvor store mængder data fra vejrstationer bliver trænet ved machine learning, så vi ved, om vi skal tage solbriller eller paraply frem dagen efter.

Så hvorfor skulle det visuelle område være et beskyttet værksted, hvor AI er nægtet adgang? Det er kun et spørgsmål om tid, før vi ser de første virksomheder indrykke stillingsopslag med titler som AI-illustrator eller AI-visualizer. For der bliver rift om de medarbejdere, der har den største glæde ved den nye teknologi, kan skrive de bedste prompts og har den vildeste fantasi.

På samme måde som infografikere og datajournalister fik online-konkurrenter i Visme, Canva og Infogram i 10’erne, er det helt naturligt, at den kunstige intelligens rykker ind på tegnestuerne og kommunikationsafdelingerne. Og historien har tilmed vist, at visuelle aktører med en åben og fordomsfri tilgang til ny teknologi også er dem, der får det største udbytte. Så det nytter ikke noget at læne sig tilbage med korslagte arme i håbet om, at en ny trend går over af sig selv.

Det skulle også være første gang i verdenshistorien, at en ny teknologi forsvinder, blot fordi der blandt enkelte faggrupper er modstandere af teknologien. Så kom ind i kampen. Og grib bolden.

Omvendt er det helt uholdbart, at webcrawlerne suger nektar fra de milliarder af billeder og illustrationer, der ligger på nettet, og som fotografer, illustratorer og billedkunstnere har frembragt på baggrund af årelang tilegnelse af faglige kompetencer.

Dette problem bør der snarligst findes en løsning på, og med Adobe Firefly, hvor ophavsretten er sikret, fordi tjenestens BOT er trænet på Adobes egne Stock-fotos, er der også en plads til de mere konservative brugere, der gerne vil være sikre på lovligheden at de billeder, de genererer.

Det bliver spændende at se, hvordan lovningen på området bliver skruet sammen, og den nye kulturminister skal nok få kam til sit hår, samt ikke mindst dem, der skal håndhæve reglerne om ophavsret og copyright, når loven skal praktiseres.

Indtil da bør de visuelle aktører omfavne de nye muligheder med AI på samme måde, som de tog Photoshop, Illustrator og den lange række af værktøjer til sig med storm. Tag med på rejsen, og se mulighederne i stedet for at sidde på perronen og se fremtidstoget køre forbi.

Martin Kirchgässner er selvstændig infografiker i Kirchgässner Infografik

 

0 Kommentarer

data_usage
chevron_left
chevron_right