Overskred fristen med to timer og seks minutter

Klage over DR afvist i Pressenævnet. Klagen blev sendt uden for kontorets åbningstid og derfor åbnede nævnet først mailen dagen efter

En klage fra Region Hovedstaden er netop blevet afvist i Pressenævnet, fordi den blev afsendt to timer og seks minutter for sent.

Klagen blev mailet til Pressenævnet den 3. september klokken 17.06.

Men kontoret lukkede kl. 15.00. Mailen med klagen blev først registreret som modtaget den 4. september – og kom dermed for sent til at overholde fire-ugers fristen.

Region Hovedstaden havde klaget over udsendelsen ”Hvad du ikke vidste om Danmark – Hospitalsinfektioner”, der blev bragt den 24. juni 2013 klokken 20.00 på DR1.

Inden afvisningen af klagen i Pressenævnet er fulgt et langt forløb, hvor Region Hovedstaden forsøgte at klage over dokumentarudsendelsen.

Inden udsendelsen overhovedet blev bragt, klagede Region Hovedstaden til DR den 15. maj og den 7. juni.

De klager blev afvist af DR's faktaredaktør den 28. maj og den 17. juni.

I et brev den 5. juli klagede Region Hovedstaden til DR over udsendelsen.

Den klage blev afvist af DR1's faktaredaktør i en email den 6. august klokken 13.26.

Det fremgik af afslaget, at Region Hovedstaden havde mulighed for at gå til Pressenævnet:

”Jeg har læst jeres klage, og jeg vurderer, at der ikke er noget nyt i den i forhold til de øvrige to. Jeg vil derfor henvise til mine tidligere svar af den 28.5. og den 17.6. Jeg har for en god ordens skyld også medtaget vores officielle klagevejledning. Se herunder.
Hvis du ikke er tilfreds med dette svar, kan du klage til Pressenævnet. Din klage skal være modtaget i Pressenævnet senest 4 uger efter din modtagelse af DR's afgørelse. Vær opmærksom på, at det er en betingelse for at få din klage behandlet af Pressenævnet, at du har retlig interesse. Du kan rette henvendelse til Pressenævnet på denne adresse: Pressenævnet, Adelgade 11-13, 4, 1304 København K eller på e-mail: sekr@pressenaevnet.dk.”

Det var den klagemulighed, som Region Hovedstaden forsøgte at forfølge ved at maile til Pressenævnet den 3. september 2013 – men altså to timer og seks minutter for sent til at fange nævnets opmærksomhed.

Pressenævnets formand udtaler:

"Klagen vedrører DR’s afslag af 6. august 2013, hvori der er givet klagevejledning, og Region Hovedstaden har sendt klagen til Pressenævnet ved e-mail af 3. september 2013 kl. 17.06. Da klagen er sendt uden for Pressenævnets normale kontortid, er klagen først

modtaget i nævnet den 4. september 2013. Klagen er således modtaget i Pressenævnet 29 dage efter, at Region Hovedstaden modtog DR’s afslag, og fristen er derfor overskredet."

Journalisten forsøger at indhente en kommentar fra Pressenævnets formand, højesteretsdommer Jytte Scharling. Beskederne er lagt inden for Pressenævnets åbningstid, men i nævnet meddeler en medarbejder, at formanden, der også er højesteretsdommer, har travlt.

Samme medarbejder forklarer, at det er simpel jura, der gør, at kendelsen er faldet ud, som den er. Klager skal modtages inden for åbningstiden. Vel at mærke modtagers åbningstid, ikke afsenders.

 

5 Kommentarer

Mogens Zender
21. SEPTEMBER 2013
Lever vi ikke i en tid hvor
Lever vi ikke i en tid hvor den elektroniske brevbakke altid har åben? Det kan da ikke være rigtigt at det er noget så anakronistisk som en kontortid der er afgørende, når datoen ikke er overskredet!
Men bortset fra det så er der vel ingen grund til at vente med klagen, de vidste jo godt selv i Region Hovedstaden at de var utilfredse.
Jakob Risom
18. SEPTEMBER 2013
Er jeg den eneste der undrer
Er jeg den eneste der undrer mig over at regionens klage over afslaget først sendes afsted fra Region Hovedstaden næsten en hel måned efter de har modtaget et endeligt afslag fra DR?
Når det bliver stillet op at det var to timer og seks minutter for sent, er dette jo ikke forkert, men burde man i Region Hovedstaden have reageret lidt før, når man nu synes at indslaget var så slemt. Blot en tanke.
Arne Nielsen
17. SEPTEMBER 2013
Man kunne måske stille
Man kunne måske stille spørgsmål ved, at kontoret lukker kl. 15 og hvorvidt DR har været vidende om dette. Men når normal kontortid er kl. 16 og klagen modtages elektronisk kl. 17:06, kan argumentet ikke anvendes.

Kan det derimod bevises, at mailen blev læst den 3. september, er sagen en anden.
Arne Nielsen
17. SEPTEMBER 2013
Region Hovedstaden og ikke DR
Region Hovedstaden og ikke DR.
Arne Nielsen
17. SEPTEMBER 2013
Medarbejderen har ret. Det er
Medarbejderen har ret. Det er simpel jura. Både under hensyn til aftaleloven (civilretligt) og retsplejen.

Måske Region Hovedstaden skulle overveje en anden advokat, til at varetage deres interesserer?

Der er dog stadig mulighed for at anlægge et civilretligt søgsmål, såfremt udsendelsen er injurierende.

Flere