Overraskende lønstigninger

HYRE. For første gang siden 1997 er journalisternes lønninger steget mere end på det øvrige arbejdsmarkeds. Det viser den årlige lønstatistik fra Dansk Journalistforbund (DJ). Mens privatansatte i Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik - dem vi plejer at sammenligne os med - steg i snit 2,7 procent i løn fra 2003 til 2004, så steg journalisterne 3,3 procent.

HYRE. For første gang siden 1997 er journalisternes lønninger steget mere end på det øvrige arbejdsmarkeds. Det viser den årlige lønstatistik fra Dansk Journalistforbund (DJ). Mens privatansatte i Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik – dem vi plejer at sammenligne os med – steg i snit 2,7 procent i løn fra 2003 til 2004, så steg journalisterne 3,3 procent.

Forklaringen er tilsyneladende, at store grupper ansatte på dagblade og elektroniske medier ikke som tidligere år trækker den gennemsnitlige lønstigning ned. Det er overraskende, fordi de stigninger, der ligger i overenskomsterne, ikke alene kan forklare den relativt gode lønudvikling for dagblade og radio/tv, siger faglig konsulent i DJ Flemming Reinvard, som laver statistikken.

»Men den økonomiske krise for dagbladene er også stoppet. Og medlemmerne i DR, som havde aftalt sig til to procent mere i løn fordelt over to år, har måske været gode til at få det meste af de to procent udbetalt sidste år. Men det er kun mine formodninger,« siger Flemming Reinvard.

Til gengæld viser statistikken, at de nyansatte får mindre i løn end dem, de erstatter.

»Den høje arbejdsløshed giver arbejdsgiverne mulighed for at presse startlønningerne ned,« forklarer Flemming Reinvard.

* Lønstatistikken blev bragt som indstik i seneste nummer af Journalisten og kan ses på www.journalistforbundet.dk

 

0 Kommentarer