OVERRASKENDE KENDELSE

Østre Landsret har givet dansk presse et overraskende nederlag ved at fastholde navneforbudet i en selskabstømmersag.

Østre Landsret har givet dansk presse et overraskende nederlag ved at fastholde navneforbudet i en selskabstømmersag.

Byretten havde ellers tidligere givet navnene fri. Dengang blev kendelsen begrundet i en ændring af retsplejeloven, som blandt andet giver journalister mulighed for at kære navneforbud. Denne ændring trådte i kraft 1. oktober i år.

Landsretten mener derimod, at navneforbudet skal vurderes ud fra de regler, som gjaldt, da tiltalen blev rejst i sagen tilbage i november 1998. Tolkningen er højst overraskende, da den går stik imod selv samme landsrets tidligere vurderinger, hvor retten har ophævet åregamle navneforbud.

»Den nye kendelse savner enhver begrundelse og er forkert. Også Højesteret har netop afsagt kendelse i en meget lignende sag om udlevering af retsbøger, hvor de slår fast at ændringerne i retsplejeloven også gælder ældre sager. Jeg håber, at journalisterne søger om bevilling til at få prøvet sagen ved tredje instans,« siger Anne Louise Schelin, jurist i Dansk Journalisforbund.

0 Kommentarer