Overflod af efteruddannelsespenge

 "Vi har for mange penge."Et meget sjældent citat, men det er rigtigt nok og kommer fra den tidligere formand for Ophavsretsfonden, Christian Kierkegaard.

 

"Vi har for mange penge."

Et meget sjældent citat, men det er rigtigt nok og kommer fra den tidligere formand for Ophavsretsfonden, Christian Kierkegaard.

Han undrer sig meget over, at det er så svært at komme af med Ophavsretsfondens penge, som primært betaler studieformål for medlemmer af Dansk Journalistforbund(DJ).

Pengene kommer fra organisationen COPY-DAN, der uddeler ophavsretskroner til journalister, forfattere og andre med ophavsret. Men nogle penge kan de ikke aflevere direkte. De bliver i stedet sendt til Ophavsretsfonden i DJ, som igen sender dem til specialgrupper og arbejdspladser.

Journalister, fotografer eller andre kan så søge deres egen kasse om penge til forskellige former for studieformål. Men det er der ikke mange, som gør. Ved årsskiftet lå der i alt 14,5 millioner ubrugte ophavsretsmidler. Det svarer til ca. 1200 kroner for hvert enkelt medlem af Journalistforbundet.

"Det er helt forkert, at der er så mange penge. De skal i stedet ud til rettighedshaverne. Vores mål er, at pengene ikke bliver mere end et år "gamle"," siger Christian Kierkegaard, som nu har bedt specialgrupper og andre, som administrerer pengene, om forslag til, hvordan pengene kan bruges hurtigere.

Der er stor forskel på, hvor gode medlemmerne er til at søge ophavsretsmidler. For eksempel kommer der sjældent ansøgninger fra ansatte ved dagblade og distriktsblade, der tilsyneladende har nok i en uges gratis efteruddannelse, som mange er berettiget til. I 2001 fik gruppen tildelt knap fire millioner ophavsretskroner, men fik kun brugt 1,24 mio.

Christian Kierkegaard vil nu lave en oversigt over, hvor og hvordan man kan søge ophavsretsmidlerne. Oversigten vil blive lagt ud på DJs hjemmeside.

0 Kommentarer