Overenskomst

Overenskomsten for staten er landet – og det ser fornuftigt ud for DJ’s forhandlinger

Overenskomstaftalen på det statslige område er en god rettesnor for Dansk Journalistforbunds forhandlinger

Langt de fleste statslige ansatte har fået forhandlet deres overenskomst på plads.

Medarbejdere på DJ-overenskomst i staten må dog stadig vente lidt, før de kender resultatet af DJ’s forhandlinger på det offentlige område.

Dansk Journalistforbund er nemlig ikke medlem af en hovedorganisation og står derfor uden for forhandlingsfællesskaberne og forhandler for sig selv.

Men den overenskomst, der faldt på plads i fredags, er en god rettesnor i forhold til de resultater, DJ kan forhandle sig frem til for medlemmer ansat i stat, regioner og kommuner.

”Med søndagens overenskomst har vi en god idé om, hvilken ramme der er at forhandle inden for,” siger Allan Boye Thulstrup, næstformand i Dansk Journalistforbund.

Aftalen for de ansatte har en økonomisk ramme på 8,8 procent over to år med en stigning i reallønnen på cirka 3,5 procent.

”Det har været nogle lange uger – og lange nætter de seneste dage – og nu har vi en aftale om en overenskomst for to år på det statslige område, sagde finansminister Nicolai Wammen (S) i går.

”Den giver nogle meget pæne lønforhøjelser, mere fleksibilitet og bedre vilkår for barsel,” sagde han.

Ser fornuftigt ud

Og resultatet er ikke helt tosset, mener Allan Boye Thulstrup, næstformand i Dansk Journalistforbund.

”Det ser fornuftigt ud. Økonomisk er det i den lave ende af, hvad vi havde håbet på. Men når der bliver forhandlet i bund over seks dage, skal man også nå til enighed,” siger han.

DJ’s forhandlinger fortsætter de kommende uger, og forbundet forventer, at der kan landes en aftale omkring midten af marts.

”Vores bedste bud er første halvdel af marts, men nu må vi se, for der er mange ting, der skal falde på plads,” siger Allan Boye Thulstrup.

Vil have det samme som andre

DJ er gået ind i forhandlingerne med et krav om højere grundløn, forklarede Henrik Rønne, som er DJ’s forhandlingsleder i overenskomstforhandlingerne for de offentligt ansatte, i sidste uge til Journalisten.

”Vi vil have det samme til DJ’s medlemmer, som de andre fagforeninger i forhandlingsfællesskabet får til deres medlemmer,” sagde Henrik Rønne og tilføjede, at DJ vil argumentere for en højere grundløn.

På arbejdsgiversiden har kommunerne og regionerne ”ikke nogen kæmpe vilde krav”, mens staten har spillet ud med krav om mere fleksibilitet, lød det fra Henrik Rønne:

”De vil gerne have de ansatte til at være endnu mere til stede om aftenerne og i weekenderne, uden at det skal koste ekstra.”

Overenskomsten på det statslige område

Finansminister Nicolai Wammen (S) præsenterede søndag eftermiddag sammen med Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Akademikerne en toårig overenskomstaftale for de cirka 200.000 medarbejdere i staten.

  • Forliget indebærer en økonomisk ramme på 8,8 procent over de kommende to år.
  • Den økonomiske ramme på 8,8 procent dækker generelle lønstigninger og aftalens øvrige tiltag, der blandt andet tæller:
  • En pulje på 11 millioner til de lavestlønnede i staten.
  • En pulje på 50 millioner til at løfte lønnen for de grupper, der varetager særligt udsatte funktioner i staten. Midlerne målrettes medarbejderne i udsatte funktioner inden for politiet, den lokale anklagemyndighed, retterne og kriminalforsorgen.
  • En opsparingsordning i tilknytning til en pensionsordning, som giver medarbejderne en øget valgfrihed mellem løn og pension. Aftalen giver desuden medarbejderne mulighed for at opspare afspadsering og særlige feriedage til senere afvikling.
  • Lønretten til far og medmor øges med tre uger i fraværsperioden efter den 10. uge efter fødslen. Tilsvarende øges antallet af uger til adoptanter med tre uger i alt.
  • Aftaleparterne er også kommet til enighed om en ekstraordinær lønforhandling i slutningen af 2025 i tilfælde af, at der konstateres ubalance mellem den private og statslige lønudvikling.
  • Overenskomstaftalen sendes til afstemning hos de faglige organisationer og vil, hvis det tiltrædes, gælde fra 1. april 2024 til 31. marts 2026.
  • Den seneste overenskomst mellem staten og de offentlige ansatte blev forhandlet i 2021.

Kilder: Finansministeriet, Ritzau

0 Kommentarer