Overblik

 

 

AFTALE: 200 redaktionelt ansatte i Aller Press har fået papir på blandt andet løn, forældreorlov og ferie i den overenskomst, DJ fik forhandlet på plads med forligsinstitutionen og arbejdsgiveren Aller Press. Efter 10 timers hårde forhandlinger blev parterne enige om et nyt lønsystem, der sikrer en månedlig grundløn på 25.000 kroner for alle ansatte – garneret med årlige lønstigninger på minimum halvanden procent om året frem til foråret 2010. Forældreorloven med fuld løn er forlænget med tre uger fra 36 til 39 uger. Freelancerne i Aller Press er ikke berørt af denne aftale.

BLOKADE: DJ opretholder sit blokadevarsel mod Aller Press vedrørende freelancerne. Men blokaden er udsat til 12. april – og mindst fem dage frem – da Arbejdsretten skal finde ud af, om det overhovedet er lovligt, når DJ trommer folk sammen på barrikaderne. Aller Press' ledelse har nemlig via Dansk Arbejdsgiverforening indklaget selve blokadevarslet for Arbejdsretten, da de ikke mener, at DJ lovligt kan varsle endsige udføre en blokade, når det handler om freelancere. Freelancere opfattes nemlig af DA og Aller Press som selvstændigt erhvervsdrivende, som ikke må benytte blokader som metode i en faglig kamp. Afgørelsen forventes at falde i dagene efter 12. april og behandles af Arbejdsretten som en hastesag.

RÅDERUM: Den tidligere landsholdspiller i håndbold og mangeårige chef på TV 2-sporten Morten Stig Christensen føler sig uretfærdigt tacklet. Med TV 2s udvikling føler han ikke længere, at han har det samme råderum som før i tiden. Morten Stig Christensens exit sker efter vedholdende rygter om uenighed med den øverste ledelse, og efter at flere ledende medarbejdere har taget deres gode tøj og er gået. Morten Stig Christensen er således den sjette chef, der forlader den ambitiøse tv-station inden for det sidste år. Han fortsætter dog med mindre værtsopgaver i en periode.

HÆDER: Bjarne Steensbeck, Berlingske Tidende, er blevet hæderen og 15.000 kroner rigere. For de københavnske og bornholmske medlemmer af DJ i Kreds 1 har besluttet at tildele Kristian Dahls mindelegat til den 35årige politiske journalist. Bjarne Steensbeck får legatet for sin daglige dækning af det politiske stof, fordi han holder politikerne op på deres løfter og evner at beskrive det politiske spil med humor og et godt øje for de politiske drillerier, hedder det blandt andet i begrundelsen.

VREDE: Ikke alle freelancere klapper i deres selvstændige hænder, efter DJ har bebudet en enighed med Aller Press om overenskomsten for de fastansatte. På DJs debatside på nettet ventilerer flere freelancere deres utilfredshed
med DJ. »Mogens (Blicher Bjerregård, for-mand for DJ. red) med flere er ved at sætte tyve års arbejde for at skabe fagligt fodslaw og solidarisk ånd mellem faste og freelancere over styr. Det har kostet blod, sved og timer, men vi var efterhånden næsten ved at føle os lige så velkomne i DJ som de fastansatte,« skriver Jesper Madsen på debatten. Mogens Blicher Bjerregård afviser kritikken. Han me-
ner, at aftalen styrker muligheden for også at
få en aftale vedrørende freelancerne i hus. »Det ville nemlig være fuldkommen utroværdigt ikke at forny overenskomsten,« skriver han.

LØNSTIGNING: Knap fem procent mere i løn blev et af resultaterne af den nye overenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgivere (DMA) og DJ. Det er ansatte på dagbladene, der får fem procent tykkere tegnebøger over de næste tre år samtidig med en udvidelse af forældreorlov med løn på tre uger, så pengene kan fyres af på babyudstyr i 38 uger efter fødslen mod 35 uger før. Desuden kan medarbejderne nu vælge at overføre op til to ugers ferie til året efter og dermed samle ferie til endnu mere sammenhængende fri sammen med børnene.

Nu er det op til de lokale lønforhandlinger, om der kommer yderligere lønstigninger.

FUSION: Århusianerne får en gratisavis mindre at smide i genbrugscontainere. JP/Politikens Hus slår nemlig gratisaviserne JP Århus+ og 24timer sammen til en avis, der kommer til at bære navnet 24timer+. Begrundelsen synes at være, at det er for fjollet at konkurrere med sig selv. Det er bedre at fokusere kræfterne på en avis i konkurrence med blandt andre Nyhedsavisen og Dato. Den nye hybrid kommer i første omgang i et dagligt oplag på mellem 80 og 90.000 eksemplarer. 30.000 uddeles til morgenduelige trafikanter, og resten bliver smidt ind ad brevsprækkerne.

0 Kommentarer

data_usage
chevron_left
chevron_right