V ønsker strengere straffe til medierne

Venstre ønsker en tredobling af strafniveauet for uretmæssige krænkelser af privatlivets fred, ærekrænkende – og urigtige historier, viser forslag

0 Kommentarer