Per Mikael Jensen ny direktør i Altinget

Rasmus Nielsen og Per Mikael Jensen bytter plads. Rasmus Nielsen bliver bestyrelsesformand, og Per Mikael Jensen direktør, oplyser Altinget

0 Kommentarer