Nye ansøgere om redaktionel produktionsstøtte

13 medier, der i år ikke har fået produktionsstøtte, melder sig i kampen om Slots- og Kulturstyrelsens støttemidler for 2019, skriver Danske Medier

0 Kommentarer