Norsk hjælp til FBI

Oslo tingrett tvang et teleselskab til at udlevere mailkorrespondancer, så de kunne blive sendt til FBI. Daværende leder af selskabet bryder tavshedspligten og kritiserer beslutningen

0 Kommentarer