Ledige føler sig set ned på

 Politikerne, medierne og arbejdsgiverne får skylden for, at arbejdsløse føler sig nedværdigede.

0 Kommentarer