Her er den endelige fordeling af mediestøtte

Den redaktionelle produktionsstøtte for 2017 er nu blevet endeligt fordelt. Se Slots- og Kulturstyrelsens opgørelse over fordelingen af milionerne her

0 Kommentarer