Bortførte svenske journalister frigivet

To svenske journalister, som har været bortført i Syrien, er sluppet fri

0 Kommentarer