Århus Stiftstidende tvivlede på Qureshis artikler

Sportsjournalisterne på Århus Stiftstidende var så skeptiske over for artikler af Michael Qureshi, at de forsøgte at undgå dem, skriver Berlingske

0 Kommentarer