ORKLAS KONCERNCHEF GÅR

Orklas topchef forlader koncernen til sommer. Orkla afviser, at sandsynligheden for et salg af Orkla Media - og dermed Berlingske - er øget.

Orklas topchef forlader koncernen til sommer. Orkla afviser, at sandsynligheden for et salg af Orkla Media – og dermed Berlingske – er øget.

Kun otte dage efter norske Orklas køb af Det Berlingske Officin bebudede Orklas 57-årige koncernchef Jens P. Heyerdahl, at han træder tilbage til sommer.
Ændringen i Orklas top øgede øjeblikkeligt spekulationerne om, hvorvidt Orkla splittes op, så blandt andet Orkla Media bliver solgt fra.
Heyerdahl ønsker, at Orkla skal være et vidtforgrenet konglomerat, mens en ny gruppe aktionærer mener, at Orkla skal rendyrke sine forretningsområder.
Flere norske aktieanalytikere har i danske aviser vurderet, at Heyerdahls afgang åbner for en opsplitning, hvor Orkla Media sælges fra. Det ville medføre, at Berlingske igen skal hilse på en ny ejer. Orkla selv afviser den tanke over for JOURNALISTEN.
"Orklas retning ligger fast. Bestyrelsen i Orkla har netop givet tilsagn til at købe Det Berlingske Officin. Det er, fordi vi vil satse på medier," siger Jan Lindh, administrerende direktør for Orkla Media – han konkluderer:
"Heyerdahls afgang betyder ingenting i denne sammenhæng."
– Det vil sige, at du fuldstændigt kan tilbagevise gisningerne om, at Orkla Media skal sælges, og at Berlingske dermed får nye ejere?
"Jeg kan ikke sige mere, end jeg har sagt," siger Jan Lindh.
Jan Lindh er som direktør i Orkla nødt til at overholde de børs-etiske regler. Dermed kan han ikke sige, om Berlingske skifter ejer på grund af et salg af Orkla Media, før det reelt er sket.
Joachim Malling, Det Berlingske Officins koncernchef, kalder Heyerdahls afgang ‘udramatisk'. Og hans reaktion på videresalgs-spekulationerne er et 'nåh'.
"Dramaet er forholdsvis begrænset. I Orkla Media er der jo ikke sket nogen ændringer. Jeg forestiller mig ikke noget videresalg," siger Joachim Malling og afviser, at det er ubehageligt, at topchefskiftet sker så tæt på Orklas overtagelse af Berlingske.

En vilje til at satse på medier
Norske iagttagere af Orkla støtter vurderingerne af, at Orkla Media forbliver en del af Orkla.
"Orklas opkøb af Berlingske viser en vilje til at satse på medier. Orkla Media vokser lige så hurtigt som andre dele af koncernen. Man skal vurdere Orklas strategi gennem virksomhedens handlinger. Og handlingerne viser, at Orkla vil noget med medier," siger Johann Roppen, der som medieforsker har Orkla som speciale.
Men, tilføjer han:
"Tingene er i spil. Alt er muligt."
Afløseren for Heyerdahl bliver med stor sandsynlighed Finn Jebsen, der i dag er ansvarlig for Orklas mærkevarer. Han beskrives som Heyerdahls mand.
"Bliver han den ny koncernchef, så øges sandsynligheden for et frasalg af Orkla Media ikke ved Heyerdahls afgang," siger Johann Roppen.
Stein Stugu, medarbejdervalgt medlem af Orklas bestyrelse, tror heller ikke, der kommer ændringer i Orkla Medias ejerforhold som følge af Heyerdahls afgang.
"Orklas koncernledelse står bag Orkla Media. Heyerdahls afgang har næppe betydning for Orkla Medias fremtid," siger Stein Stugu, der beklager Heyerdahls beslutning.
Heyerdahl har personificeret Orkla," siger han.

0 Kommentarer