Oralsex overskrider ytringsfrihed

Et fagforeningsblad gik for langt med en forsidetegning af en navngiven chef, der blev oralt tilfredsstillet af tre medarbejdere.

Et fagforeningsblad gik for langt med en forsidetegning af en navngiven chef, der blev oralt tilfredsstillet af tre medarbejdere.

På fagbladet Journalisten synes vi selv, vi kan være frække med tema-numre om porno og skandaler. Men i Spanien er der sat nye standarder for, hvad et fagligt blad kan, eller rettere: ikke kan.

I nyeste nummer af det svenske tidsskrift EU & Arbetsrätt kan man læse om en sag, hvor Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol nu endelig har slået fast, at fire fagforeningsfolk gik for langt i et nummer af deres blad.

Sagen drejer sig om en forside, hvor en tegning fremstiller en navngiven HR-chef fra en spansk virksomhed. Foran chefen, på alle fire, ligger en mand, angiveligt i fuld gang med en oral tilfredsstillelse af sin overordnede. Og ved siden af står to navngivne medarbejdere i virksomheden og venter på, at det bliver deres tur.

De to medarbejdere, der er afbildet, er kommet i fagforeningens ugunst, fordi de har vidnet til fordel for virksomheden i en faglig sag. Og straffen var altså denne offentlige ydmygelse.

Sagen har været gennem samtlige spanske retsinstanser, der alle har ment, at publiceringen overskrider ytringsfrihedens grænser. De spanske ophavsmænd holdt på det modsatte, og således nåede sagen til Europadomstolen, hvor man nu endeligt har fastslået, at forside og artikler i indhold og tone er et personangreb, som både er forulempende, overdrevne og grundløse og på ingen måde nødvendige for at forsvare de faglige interesser.

1 Kommentar

Karin Rønnebæk
20. MAJ 2010
Hvis du har 12 minutter, har vi en fair udløsningen

Månedsbladet PRESS, et magasin med kritisk journalistik var berømt for dets dybdeborende journalistik og billedreportager modtog i 1987 Cavlingeprisen "for en radikal fornyelse af dansk magasinpresse. Den journalistiske standhaftighed, udholdenhed og grundighed, som bladet står for, savner sidestykke i dansk presse". På PRESS lavede man oftest provokerende forsider, hvor af mange blev taget af fotografen Per Morten Abrahamsen. 

Forsiden, jeg tænker på, var daværende statsminister Poul Oluf Nyrup Rasmussen i habit, der var under præcis sammen behandling som den spanske HR-chef. Det var dog et 'set up' og Poul var blot en papfigur i fuld størrelse. Der var ikke de store reaktioner på bladets forside, men også her var bladet på forkant med fremtiden. 

Månedsbladet PRESS udkom for sidste gang i januar 2001.