OPVARMNING TIL PRAKTIKPANIK

Udsigten til at hver femte journaliststuderende vil stå uden praktikplads ved årets første praktikrunde, har fået de studerende til at gøre sig ekstra bemærket over for praktikstederne.
Udsigten til at hver femte journaliststuderende vil stå uden praktikplads ved årets første praktikrunde, har fået de studerende til at gøre sig ekstra bemærket over for praktikstederne.

 

Ekstra mange, ekstra nervøse journaliststuderende har inden praktikrunden den 12. april forsøgt at komme tættere på den forjættede praktikplads ved at besøge de store praktiksteder.
For i forventning om, at cirka 60 journaliststuderende vil stå uden praktikplads efter panikdagen, er der blevet varmet godt og grundigt op på de tre journalistuddannelser.
Politiken har haft besøg fra betydeligt flere håbefulde praktikanter denne gang end normalt.
“Vi har haft ufattelig meget run på, fordi vi nu også har Odense og RUC med,” siger Hanne Fall Nielsen, en af avisens tre praktikantvejledere.
Hun fortæller, at Politiken til næste praktikrunde vil lave en anden besøgsmodel, for at undgå et kaos af opportunistiske praktikanter på avisen.
Hanne Fall Nielsen har oplevet en anden ånd over de kommende praktikanters indledende øvelser denne gang:
“Der har været tryk på telefonerne. Hvor vi førhen har haft små grupper på besøg, som bare fik en kop kaffe og en snak med praktikanterne, så har de denne gang tydeligvis haft et større behov for at se både en chefredaktør og en praktikvejleder,” siger hun.
Den samme intense spænding har en af Jyllands-Postens praktikvejledere, Lars From, oplevet.
“De studerende virkede mere hektiske, end de plejer og sagde selv, at de bekymrede sig om de manglende praktikpladser,” siger Lars From om orienteringsmødet på Jyllands-Posten, hvor kun studerende fra Århus dukkede op. RUC’erne blev væk, mens de studerende fra Odense allerede var blevet præsenteret for avisen ved et møde på universitetet med chefredaktør Ulrik Haagerup og to praktikanter.

Svingende succes
“Vi er spændte på, hvordan det vil gå, men holder humøret højt, fordi vi som ny uddannelse synes, at vi har gode kort på hånden,” fortæller Stephan Ghisler, 4. semester fra journalistuddannelsen i Odense.
Ligesom uddannelsen på RUC har Odense op til praktikdagen også brugt ekstra energi på at gøre opmærksom på sin eksistens over for branchen. Studieadministrationen har arrangeret besøg på landets lokalaviser og i to omgange inviteret henholdsvis de landsdækkende dagblade, informationsafdelinger plus fagblade på besøg. Med svingende resultat.
“Det har vi gjort, fordi vi er en nystartet uddannelse, der skal have studerende i praktik for første gang. Praktikstederne må efter praktikdagen ikke kunne sige, at de ikke kendte uddannelsen,” siger Lise Lyngbye, der er journalistisk lektor på Syddansk Universitet i Odense.
De to første initiativer med lokalaviser og landsdækkende dagblade gik godt, mens det sidste møde med resten af mediebranchen var knap så succesfuldt. En lille eksklusiv flok på tre praktiksteder mødte op.
Samme oplevelse havde praktikvejlederen på RUC, Henrik Rysbakke. På uddannelsen i Roskilde havde man valgt at invitere revl og krat af praktiksteder til et orienteringsmøde om uddannelsens ideer og visioner.
Fem praktiksteder mødte op til orienteringsmødet, hvor det var meningen, at uddannelsen skulle vise, at “de studerende er superkvalificerede og ikke skal gå til spilde”.
Henrik Rysbakke mener, en forklaring er, at orienteringsmødet lå oven i Odenses ditto, men også at journaliststuderende fra RUC allerede er i praktik, og praktikstederne derfor ikke har behov for at lære dem at kende.
Ud over initiativet fra uddannelsens side har de studerende på RUC selv besøgt en bunke praktiksteder for at gøre opmærksom på sig selv.
“Jeg har opfordret de studerende til at møde op til alle arrangementer,” siger Henrik Rysbakke, selv om besøgene har fået stole til at stå tomme i auditorier og undervisningslokaler på RUC.
Den diametralt modsatte holdning har praktikvejlederen Jens Nørlem på Journalisthøjskolen i Århus.
“Jeg har stærkt opfordret til, at de studerende besøger praktikstederne uden for undervisningstiden,” siger Jens Nørlem, blandt andet fordi en lærer på skolen måtte aflyse undervisningstimer, da de fleste elever var taget til København for at høre om praktikken på Danmarks Radio.

0 Kommentarer