Optælling af skribenter i JP-København og JP-Århus

Over de seneste fire måneder er der udvalgt fire tilfældige uger til analysen: uge 29, 32, 36 og 41. Alle artikler med byline inklusiv anmeldelser indgår i optællingen. Artikler med to bylines tæller som en halv hos den enkelte skribent, ligesom artikler med tre bylines tæller med en tredjedel. Der er lavet en særskilt optælling af hhv. mindre artikler/længere noter og deciderede noter begge defineret som tekst uden byline men med mærke.

I løbet af de optalte uger har 60 forskellige skribenter bidraget til JP København med 315 artikler. I perioden leverede InMente 33 procent (100 artikler) af artiklerne i JP København, mens freelancerne skrev 48,5 artikler (16 procent).

De fastansatte journalister på JP har skrevet 76 artikler (25 procent ), og avisens praktikanter leverede i perioden 59,6 artikler (20 procent ). Dertil kommer, at en mindre gruppe studerende fra RUC i forbindelse med et medieprojekt skrev 15 artikler (5 procent) i undersøgelsens sidste uge. Endelig er der en restgruppe på tre artikler (0,01 procent), som er skrevet af bl.a. en skoleelev.

InMente leverede altså sammen med avisens øvrige freelancere 49 procent af de artikler, der blev bragt i JP København i de fire optalte uger. Avisens faste medarbejdere bidrog sammen med praktikanterne med lidt færre artikler, i alt 45 procent af det samlede antal.

I løbet af de fire uger var der i alt 45 forsidehistorier med byline(s). Praktikanter og fastansatte leverede hver 13,5 historie, og hver gruppe stod således for 30 procent af forsidehistorierne. 33 procent af forsideartiklerne kom fra InMente, svarende til 15 artikler, mens hhv. freelancere, studerende og restgruppen leverede en historie hver. Disse tre historier udgjorde i alt 7 procent af forsidehistorierne.

Der var i alt 28 mindre artikler/længere noter, heraf var langt den overvejende del, nemlig 82 procent (23) Ritzau-telegrammer. Derudover var der 142 noter, hvoraf 78,5 (55 procent) var fra Ritzaus Bureau. De øvrige mindre artikler/længere noter og noter var underskrevet JPK eller mærke.

I JP Århus er der i uge 29, 32, 36 og 41 optalt i alt 640 artikler, som er leveret af 55 skribenter. De fastansatte journalister på JP Århus leverede 261,5 artikler (39 procent ), mens fastansatte på Jyllands-Posten og praktikanter skrev hhv. 19,5 artikler (3 procent) og 59,5 artikler (9 procent). InMente bidrog i perioden med 68 artikler (10 procent). Freelancere stod for stort set det samme antal historier med 72 artikler (11 procent). Fastlancere bidrog derimod med en noget større andel med i alt 177,1 artikler (27 procent). Endelig stod skribenter på Århus Stud. samt andre skribenter i restgruppen for 11 artikler på de fire uger svarende til 2 procent af det samlede antal artikler.

Oplysningerne om de enkelte skribenter kommer fra hhv. tillidskvinde på Jyllands-Posten Else Boelskifte, redaktionchef på InMente Steffen Hou og Brian Jensen Felde fra JPÅrhus.

0 Kommentarer