Opsang til medierne i USA

  RAPPORT. Ambitionen er at vurdere standarden for amerikanske medier og derefter at højne den. Ikke kun gennem kritik, men først og fremmest gennem research. Det er formålet med organisationen Project for Excellence in Journalism, der hvert år udgiver rapporten »The State of the News Media 2005. An Annual Report on American Journalism«. Den kan læses på www.journalism.org.

RAPPORT. Ambitionen er at vurdere standarden for amerikanske medier og derefter at højne den. Ikke kun gennem kritik, men først og fremmest gennem research.

Det er formålet med organisationen Project for Excellence in Journalism, der hvert år udgiver rapporten »The State of the News Media 2005. An Annual Report on American Journalism«. Den kan læses på www.journalism.org.

Journalisten har kigget på nogle af rapportens konklusioner.

Journalistikken ændrer funktion

Med internettet og det voksende antal weblogs vil pressens rolle ændre sig. Fra at være den primære nyhedskilde vil den officielt blive den instans, der be- og afkræfter, hvad der er rigtigt.

INFORMATIONSBØLGE. Det var en historie, som nyhedsmedierne ikke tog fat i. Men den kom frem alligevel. Takket være udbredelsen af weblogs.

Den amerikanske forretningsmand Rony Abovitz er for fire måneder siden til en konference i Schweiz og hører på et lukket møde CNNs nyhedsredaktør, Eason Jordan, anklage amerikanske soldater for at have dræbt kritiske journalister i Irak. Abovitz lægger citatet ud på internettet i en weblog, hvor udsagnet bliver genstand for en intens debat. Eason Jordan forklarer efterfølgende, at hans udsagn blev misforstået, men han ender alligevel med at gå af.

Og det er kun ét ud af flere eksempler på, hvor stor betydning weblogs har i dag. Andre end Eason Jordan har måttet lægge karrieren om på grund af bloggeres afsløringer.

Internettet har medført, at alle nu i princippet kan agere journalister og udbrede deres viden og holdninger til den øvrige offentlighed. Befolkningen er ikke længere kun passive forbrugere af nyheder, de er blevet til aktive deltagere, konkluderer den aktuelle rapport om amerikansk journalistik.

Folk går ikke længere udelukkende til medierne for at få nyheder. Derfor skal journalistik i fremtiden markere sig som den troværdige kilde, der afgør, hvilke oplysninger der er rigtige. Medierne vil gå fra at være de primære nyhedskilder til at blive dem, der efterprøver historier og blåstempler dem, konkluderer rapporten. Det bliver tilføjet, at den nye rolle vil kræve ændrede arbejdsmetoder, og nyhedsmedierne bør derfor begynde at overvåge de nye, alternative diskussionsfora, i stedet for kun at overvåge magtens korridorer.

Det er især det stigende antal bloggere, der vil komme til at ændre mediernes rolle. En undersøgelse i USA udført af det anerkendte Pew Institute konkluderer, at 66 procent af alle voksne amerikanere har internetadgang, og ud af dem har ti procent deres egen weblog, mens 27 procent læser andres weblogs. Og tallet er stigende. Undersøgelsen viser, at der ikke går mere end et par sekunder mellem hver ny weblog, der bliver oprettet. Selv om det skal huskes, at det ikke er dem alle, der bliver holdt ved lige.

Det er en udvikling, der betyder, at borgernes stemme er med til at forme samfundsdebatten. Men samtidig har det bragt en tvivlsom praksis med sig, der går ud på, at påstande og holdninger bliver lagt ud på nettet uden censur eller ansvar. Og først derefter debatteres det, hvorvidt det offentliggjorte er rigtigt eller ej.

På den måde bliver både rigtige og forkerte oplysninger spredt hurtigt, og det er blevet sværere
at skelne løgn fra sandhed.

Dermed er det også blevet lettere at manipulere offentligheden og sprede rygter gennem uafhængige kilder. Behovet for at fastslå, hvad der er rigtigt og forkert, bliver derfor større end nogensinde, skriver rapporten.

Det store antal bloggere i USA udfører en omfattende kritik og diskussion af medierne, der ligeledes vil få betydning for journalistikken. Det viste eksemplet med Dan Rather, nyhedsværten på CBS, der af bloggere blev afsløret i at have fejl i sin dokumentation omkring en sag, hvor han anklagede præsident Bush for ikke at have opfyldt sine forpligtelser i Nationalgarden. Efterfølgende måtte Rather og fire højtstående medarbejdere gå af.

Rapporten skriver derfor, at den organiserede overvågning vil gøre det nødvendigt at dokumentere kilder og researchmetoder mere åbent for at komme online-kritikken i møde. Æraen for stol-på-mig-journalistik er forbi, og æraen for vis-mig-journalistik er begyndt.

Ned ad bakke

TROVÆRDIGHED. De amerikanske borgere har ifølge rapporten »The State of the News Media 2005« ikke meget godt at sige om tillidsforholdet til pressen. Tidligere undersøgelser viser, at folk i lang tid har betragtet pressen som sensationssøgende, hjerteløs og påtrængende. Men i løbet af de seneste 17 år er de også begyndt at betragte pressen som uprofessionel, umoralsk og i stigende grad fyldt med fejl. Overordnet set bliver pressen betragtet som motiveret af penge og de individuelle journalister som motiveret af personlige ambitioner.

Antallet af amerikanere, der tror, at pressen har fakta i orden, faldt fra 55 procent til 35 procent mellem 1985 og 2002. I samme periode faldt procentsatsen fra 72 til 49 for amerikanere, der synes, at nyhedsmedier er meget professionelle, og antallet af dem, der tror, at nyhedsmedier prøver at dække over deres egne fejl, steg fra 13 procent til 67 procent.

Det eneste lyspunkt i rapporten er, at det ikke er blevet væsentligt værre siden i fjor. Skandalerne med Jayson Blair fra New York Times og Jack Kelley fra USA Today, der blev afsløret i at have opdigtet artikler, har åbenbart ikke gjort større indtryk på den amerikanske befolkning. Ifølge rapporten kan det skyldes, at pressen er sunket så dybt i befolkningens øjne, at den ikke kan nå længere ned.

Journalister skal være kritiske over for bloggere

MANIPULATION. Bloggere er ikke uafhængige. Nogle af dem er direkte politiske, og journalister bør ikke lade sig styre for meget af dem og give dem lov til at sætte dagsordenen, mener medieforsker Stig Hjarvard fra Københavns Universitet, afd. for Film- og Medievidenskab.

Han advarer mod at skæve for meget til, hvad der bliver diskuteret på nettet og bruge det som indeks for, hvilke emner der er vigtige.

Ligeledes er det farligt at tro, at 'der nok er noget om det', blot fordi et emne bliver diskuteret heftigt af bloggere, hvis der ikke er bevis for noget, mener Stig Hjarvard.

På spørgsmålet om, hvorvidt brugen af weblogs en dag vil blive lige så udbredt i Danmark, svarer han ja, men tilføjer, at det er en trossag. Han understreger, at han ikke endnu ser nogen tegn på et gennembrud, og henviser til folketingsvalget, hvor internettet ikke fik nævneværdig betydning for udfaldet.

DR satser på objektivitet

UDVIKLING. Mange internet-brugere søger enkelhed i den uendelige og til tider forvirrende strøm af informationer. De vil have noget, der er nemt at forstå, og som kan bekræfte deres egne meninger og fordomme i stedet for at udfordre dem. På weblogs er nyhedsformidlingen meget holdningspræget og enkel uden forstyrrende nuancer, og det er én af årsagerne til deres popularitet, mener Lisbeth Knudsen, nyhedsdirektør i DR.

»Det er en udvikling, som giver stof til eftertanke,« siger hun.

Hun afviser dog, at DR for at følge med forenkler sin journalistik og gør den mere holdningspræget. DR skal tværtimod gøre mere ud af at understrege sin troværdighed og alsidighed og udnytte sin uafhængighed til fortsat at levere kritisk journalistik:

»I det informationskaos, der råder, skal DR være symbolet på noget, man ultimativt kan stole på.«

Lisbeth Knudsen forventer, at DR i fremtiden vil gøre baggrunds- og researchmateriale til det journalistiske arbejde tilgængeligt på hjemmesiden www.dr.dk eller linke til de relevante kilder. På den måde kan folk selv efterprøve tingene. Internt har der i DR ligeledes været stort fokus på efterkritik og redaktionel etik for at højne kvaliteten af programmerne.

»En anden måde at tilpasse sig udviklingen på kan også være, at DR opretter sit eget debatrum med kendte webloggere, hvor stærke meningsdannere kan give udtryk for deres holdninger. En slags elektronisk debatside,« siger hun.

  • Ordforklaringer:

    Blog: Forkortelse for weblog, en hjemmeside, hvorpå en person fører en form for dagbog, som andre også kan skrive indlæg til. Indlæggene ligger altid i omvendt kronologisk rækkefølge, og der bliver ofte linket fra dem. Indlæggene er som oftest skrevet i en personlig stil.

    Blogger: person, der skriver en weblog.

0 Kommentarer