Opsang til JP

Jyllands-Posten har overskredet Dansk Journalistforbunds (DJ) regler for gratis arbejde. Avisen har forsøgt at få journaliststuderende til at arbejde gratis for dårlig kaffe.

Jyllands-Posten har overskredet Dansk Journalistforbunds (DJ) regler for gratis arbejde. Avisen har forsøgt at få journaliststuderende til at arbejde gratis for dårlig kaffe.

Emnet kom op på DJs hovedbestyrelsesmøde, på grund af et jobopslag, der har floreret blandt journaliststuderende på RUC. Her tilbyder JP-København spalteplads til gengæld for dårlig kaffe.

Jobbet er inspireret af medieprojekterne, hvor journaliststuderende arbejder gratis i uddannelsesøjemed over en periode på 14 dage. Medieprojekterne har før været til diskussion, da de bliver opfattet som billig undervisning for uddannelserne og som billig arbejdskraft for medierne, og at de derfor bør afskaffes.

Ifølge Fred Jacobsen, næstformand i DJ, bliver DJ på baggrund af dette nødt til at tage stilling til gratisarbejde. Han mener, det er på tide, bremsen bliver hugget i. Derfor har DJ sendt et brev til Jyllands-Posten, hvor de gør det klart, at de ikke accepterer denne type tilbud.

JP svarer, at det faktisk er uddannelse, avisen tilbyder, og at avisen må sætte ressourcer af til at redigere i artiklerne. Derfor kan det ikke klassificeres som gratisarbejde.

Vælger JP at fortsætte, har DJ ingen reelle sanktionsmuligheder. Da det er en privatejet avis, kan DJ kun kontakte tillidsmanden eller anmelde de studerende for bijobberi. Næstformanden for KaJO (Kredsen af Journaliststuderende i Odense), Vicky Therkildsen stod uforstående over for denne drejning af diskussionen.

"Det er et eksempel på, at DJ intet gør for de studerende, udover at slå dem i hovedet med bijob-reglen," siger Vicky Therkildsen.

0 Kommentarer