Oprør om EU-journalistpris – dansk juryformand går af

Alt for få ansøgere, dårlig organisering og sjusk har i årevis plaget stor EU-journalistpris i kulisserne. »Latterligt og uprofessionelt,« siger juryformand John Frølich, der nu forlader projektet, til Journalisten.dk.

Alt for få ansøgere, dårlig organisering og sjusk har i årevis plaget stor EU-journalistpris i kulisserne. »Latterligt og uprofessionelt,« siger juryformand John Frølich, der nu forlader projektet, til Journalisten.dk.

Europa-Kommissionen bruger flere millioner kroner hvert år på en stor EU-pris til unge journalister, der skriver om EU's udvidelse. Prisen bliver uddelt i hvert land af en national jury.

Men bag kulisserne er prisen plaget af dårlig organisering og at kun meget få sender bidrag ind. I prisens tre-årige levetid har der aldrig været over ti bidrag, fortæller John Frølich, der indtil nu har været juryformand i Danmark.

»Det her er simpelthen for latterligt og for uprofessionelt,« siger han i et stort interview med Journalisten.dk.

John Frølich er EU-lektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Han har fået nok af dårlig annoncering, alt for få bidrag og mangel på organisering. Derfor trækker han sig nu officielt fra posten som prisens juryformand.

European Young Journalist Award er et stort prisprojekt finansieret af Europa-Kommissionens afdeling for udvidelser, startet i 2008. Prisen uddeles i hvert EU-land, samt en række nabo- og kandidatlande. I alt uddeles prisen i 36 lande, og den kan kun gives til journalister under 35 år.

»Jeg var meget positiv fra start, fordi det her er den eneste pris, der er specifikt målrettet mod journaliststuderende. Jeg tror, det i mange lande betyder noget at få inspiration og opmærksomhed, når man er ung nybegynder,« siger John Frølich.

Men lige fra første år har det været et problem, at der var meget få ansøgere til prisen. Det har John Frølich nævnt over for Europa-Kommissionen hvert år, og han har foreslået løsninger på problemerne – blandt andet at man annoncerer i de journaliststuderendes egne medier, såsom Illustreret Bunker eller Lixen.

John Frølich har flere års erfaring med EU-priser, og han har siddet i flere juryer, der uddeler EU-priser.

»Det her er principielt, for jeg kan se et mønster: Man hyrer et dyrt bureau i Berlin. Kommissionen bruger jeg ved ikke hvor mange millioner på at betale kampagnerne, men pengene kommer ikke ud til modtagerne. De annoncerer ikke i de studerendes blade, i Fagbladet Journalisten eller andre steder. Det kan ikke være rigtigt,« siger han.

Da den danske jury mødtes i marts, diskuterede de problemet med alt for få ansøgere, men traf ingen beslutning om at drage en konsekvens.

John Frølich understreger, at de vindere, juryen har udpeget de tre år, fuldt fortjent har modtaget prisen – ellers ville man i juryen have erklæret, at der ingen værdige vindere var. I år var det to nyuddannede journalister fra Journalisthøjskolen, der vandt for en artikel om Island.

Præmien i konkurrencen er, at vinderne kommer til en konference et sted i Europa eller i et ansøgerland. Juryformanden deltager også. I år var det i Istanbul, men vedvarende organisatoriske problemer og dårlig information gjorde, at John Frølich indtil ganske kort før konferencen havde fået oplyst, at den blev afholdt dagen før.

Misinformationen betød, at Frølich måtte blive hjemme i Danmark, fordi han havde planlagt undervisning den dag.

»Da det her koks med konferencen kom oveni, så slog jeg hælene i. Så nu trækker jeg mig,« siger han.

John Frølich er ked af, at prisen er blevet så dårligt forvaltet i Danmark. Han mener, at problemerne skal løses nu, hvis prisen skal have en fremtid.

»Kommissionen må sikre, at de organisatoriske problemer bliver løst, og at man ikke kun har et budget til at hyre reklamebureauer, men også til at få budskabet ud til målgruppen. Hvis man ikke har råd til at kommunikere omkring prisen og nå ud til målgruppen, så falder det hele jo fra hinanden,« siger han.

Journalisten.dk følger op med et interview med Europa-Kommissionen.

0 Kommentarer