Opråb til DJ’s hovedbestyrelse: Stå sammen imod offentlighedsloven

Som en steppebrand ud over det danske medielandskab breder sig kravet om fælles front mod regeringens forslag til ny offentlighedslov. Senest fra DJ's Kreds 6 i Nordjylland og Kreds 4 i Østjylland, der vil have alle med.

Som en steppebrand ud over det danske medielandskab breder sig kravet om fælles front mod regeringens forslag til ny offentlighedslov. Senest fra DJ's Kreds 6 i Nordjylland og Kreds 4 i Østjylland, der vil have alle med.

Det bliver mere og mere evident, at samtlige kredse i Dansk Journalistforbund nu taler med samme tunge i sagen om den ny offentlighedslov og bestemmelserne, der udelukker ministerbetjening fra adgang til aktindsigt for både borgere og mediefolk.

Senest i aftes på generalforsamlinger i både DJ's Kreds 6 og Kreds 4, hvor man enedes om at erklære fuld afstandstagen til bestemmelserne. Og samtidig anmoder man nu alle medlemmer af DJ om at stå sammen:

"Danske mediefolk bør samlet og klart tage afstand fra det forslag til en ny offentlighedslov, der nu behandles af Folketinget – først og fremmest de bestemmelser, der udelukker ministerbetjening fra adgang til aktindsigt for både borgere og mediefolk," hedder det blandt andet i udtalelsen fra generalforsamlingen i DJ's Kreds 6  i Aalborg i aftes.

Af samme grund afviser Kreds 6's generalforsamling de åbenhedsbegrænsninger, der findes i forslagene om ministerbetjening fra både regeringen og offentlighedskommissionen.

Endvidere støtter man Dansk Journalistforbunds ledelse i dennes afvisning af – hvad man kalder – "en katastrofal begrænsning af åbenheden i det danske samfund". Og kræver, at hovedbestyrelsen gør det samme.

"Generalforsamlingen opfordrer samtidig Dansk Journalistforbunds øvrige kredse og grupper til at vedtage en tilsvarende afvisning af ministerbetjeningen og stille tilsvarende krav til forbundet," erklærer man i udtalelsen. 

I årsberetningen fra kredsens formand, Villy Dall, udtrykkes der i øvrigt glæde over, at DJ's formand, Mogens Blicher Bjerregård, undervejs har skiftet holdning.

Villy Dall vurderer i den sammenhæng, at bogen "Ministerbetjening", som kredse og faggrupper i DJ har været med til at udgive, har spillet en afgørende rolle:

"Bogen har været medvirkende til, at nu også Dansk Journalistforbunds formandskab har undsagt ministerbetjeningsundtagelsen, som Mogens Blicher Bjerregård ellers har været én af de sidste to riddere, der ville forsvare," lød det fra Villy Dall, der udpegede Ebbe Dal, administrerende direktør for Danske Dagblades Forening og Danske Mediers Arbejdsgiverforening, som den anden "ridder".

"Ebbe Dal har vist endnu ikke helt skiftet mening, men Mogens har, og det tillader jeg mig både at være tilfreds med og stolt af. Lad mig så bare denne ene gang sammen med et andet nordjysk HB-medlem – med rette – sige: Hvad sagde vi! Det skal dog ikke lægges Mogens til last, at han er blevet klogere gennem denne proces," sagde Villy Dall.

Også i Østjylland glæder man sig over, at DJ's formand har skiftet holdning og nu tager afstand fra de foreslåede indskræninger. Formand for Kreds 4, John Lykkegaard, bad dog Mogens Blicher Bjerregård om at garantere for sit nye synspunkt, som han havde givet udtryk for i en kommentar i dagbladet Information den 21. februar 2011. 

Og direkte adspurgt på aftenens generalforsamling svarede Mogens Blicher:

"Jeg skrev den kommentar efter møder med de retspolitiske ordførere fra samtlige partier minus de konservative, hvor jeg i stedet mødte justitsminister Lars Barfoed. Og jeg vil gerne i dag tilkendegive, at jeg fortsat mener det, jeg skrev i Information 21. februar. Min kommentar i Information står altså fast," fastslog Mogens Blicher Bjerregård, der derved i dag er på bølgelængde med de oprindelige kritikere fra samtlige forbundets kredse. 

For at gøre det klart, at kredsene stadig ser en fare for forringelse af åbenheden i det offentlige, hvis det nye lovforslag bliver vedtaget, vedtog de fremmødte på generalforsamlingen i Østjylland enstemmigt følgende udtalelse – som harmonerer med nordjydernes lignende melding fra i aftes:

"Kreds 4 opfordrer DJ's hovedbestyrelse til klart at afvise de begrænsninger i åbenheden i det danske samfund, som forslaget til en ny offentlighedslov lægger op til med særlig fokus på § 24 og § 27."  

0 Kommentarer