Oppositionen vil styrke DR

Socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre vil tilføre DR flere penge i det kommende medieforlig, gennem en ændring af licensopkrævningen. Samtidig får DR friere rammer til at sikre danskerne public service. Det fremgår af oppositionens fælles udspil, som Journalisten.dk er i besiddelse af.

Socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre vil tilføre DR flere penge i det kommende medieforlig, gennem en ændring af licensopkrævningen. Samtidig får DR friere rammer til at sikre danskerne public service. Det fremgår af oppositionens fælles udspil, som Journalisten.dk er i besiddelse af.

Der er gode nyheder til DR i det kommende medieudspil fra Socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre. Udspillet lover flere penge og friere rammer til public service-bastionen på Amager.

Hovedpointen i afsnittet om DR og licensmidler fra oppositionens medieudspil, som Journalisten.dk er i besiddelse af, er, at der i fremtiden skal være et stærkt DR med mindre politisk styring.

Oppositionen vil blandt andet have styrket nyhedsformidlingen i DR. Helt specifikt nævner udspillet, at den kritisk undersøgende journalistik og udlandsdækningen skal opprioriteres i en tid, hvor andre medier skærer ned af økonomiske årsager.

Tidligere har Danske Dagblades Forening kritiseret DR's udbredelse på nettet i skarpe vendinger, fordi foreningen mener, at DR indgår i en unfair konkurrence med de kommercielle netmedier. Den kritik er prellet af på oppositionen, der vil sikre, at DR i fremtiden vil være mindre platformsfikseret.

»DR skal have mulighed for at anvende internettet som befolkningens indgang til DR. DR's netaktiviteter bør desuden ses i sammenhæng med netaktiviteter hos andre publicistiske medier, ikke mindst dagbladene,« hedder det i udspillet.

Oppositionen vil have DR som en modvægt til de kommercielle og udenlandske aktører og nævner Tyskland som et dårligt eksempel på, hvad der kan ske, når en regering indskrænker public service-kanalens udfoldelsesmuligheder på internettet.

Socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre vil også opprioritere dansk drama og musik i sendefladen, ligesom de vil beholde P2 og P3 i statsradiofoniens hænder.

Midlerne til det styrkede DR skal findes i en omlægning af licensen. De tre partier ønsker, at licensen fremover skal opkræves efter et frameldingsprincip. Det vil sige, at alle danskere som udgangspunkt betaler licens – men altså har muligheden for at framelde sig, hvis de ikke er licenspligtige. I dag fungerer det omvendt, hvor danskerne selv skal melde sig til.

Frameldingsprincippet skal også gælde for virksomheder, og oppositionspartierne venter, at det samlet vil give knap 135 millioner ekstra i licensindtægter årligt.

Det er i øvrigt første gang i nyere tid, at Socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre præsenterer et fælles forslag til nyt medieforlig. 

Læs udspillet om DR her

0 Kommentarer