Oppositionen vil støtte internetmedier – nu

I morgen fremsætter oppositionen et beslutningsforslag i Folketinget. Det skal pålægge regeringen at komme med et lovforslag inden den 1. april 2011, der sikrer, at blandt andet netmedierne får mediestøtte.

I morgen fremsætter oppositionen et beslutningsforslag i Folketinget. Det skal pålægge regeringen at komme med et lovforslag inden den 1. april 2011, der sikrer, at blandt andet netmedierne får mediestøtte.

Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre og Enhedslisten vil ændre på mediestøtten og ønsker ikke at vente på, at et udvalg kommer med deres anbefalinger.

For blot et år siden leverede professor Anker Brink Lund sine anbefalinger om fremtidens mediestøtte. Men det var åbenbart ikke nok baggrund for en ny politik, så sidst i november nedsatte kulturministeren et nyt udvalg. Derfor fremlægger oppositionen et beslutningsforslag i morgen. Det skal forpligte regeringen til at udarbejde et lovforslag til ændringer i mediestøtte inden 1. april 2011.

Konkret foreslår oppositionen:

– at ændre Dagbladsnævnets støtteuddeling og navn, så der fremover kan gives støtte til oprettelse af internet- og mobilmedier samt udvikling af sideaktiviteter for dagblade
– at indføre støtte til fritstående internetmedier som etableringsstøtte i 3-5 år
– at der oprettes en fond for kritisk undersøgende journalistik

I beslutningsforslaget står der også: "Det forudsættes, at ændringerne i mediestøtten sker inden for rammerne af den eksisterende støtte til trykte medier."

Det forslag har blandt andet redaktør for Avisen.dk Rasmus Emborg ventet på. I november sagde han til Journalisten.dk:

"Dagbladsstøtten holder en medieverden tilbage fra at foretage en nødvendig udvikling. Fordi man belønnes for at have papir, fastholdes fokus udelukkende på en gammeldags platform, der i høj grad er henvendt til den ældre del af befolkningen. Man stimulerer ikke nye medieinitiativer eller de gamle mediehuses lyst til at kaste sig ud i nye forsøg på det, alle anerkender er vigtigst: At finde en bæredygtig måde at levere indhold til nettet," siger Rasmus Emborg

Modsat argumenterer chefredaktør på Kristeligt Dagblad Erik Bjerager for, at størstedelen af nyhedshistorierne har rødder i dagbladene, og at det derfor er »dagbladene, der er grundstammen i den økonomi, som bærer den journalistiske produktion i den privatejede del af den danske mediebranche«.

En af politikerne bag beslutningsforslaget er Socialdemokraternes medieordfører, Mogens Jensen. Han begrunder beslutningsforslaget således:

»Vi er nødt til at modernisere mediestøtten, så den passer til den virkelighed, vi lever i.«

Hvorfor har I ikke udarbejdet et lovforslag?
»Der er en masse tekniske forhold, som skal på plads. Det skal defineres præcist, hvad fritstående medier står for og så videre. Det er en administrationsopgave for regeringen. Ikke for oppositionen.«

Er det så mest et symbolforslag?
»Det er ting, som let kan gøres. Og med forslaget opfordrer vi regeringen til at komme i gang nu, vel at mærke. Der er bred enighed om meget med hensyn til mediestøtte, og vi vil ikke blive ved med at vente på, at endnu et udvalg bliver færdig.«

Flere har pointeret, at det kan have alvorlige konsekvenser for dagbladene, hvis der skæres i mediestøtten. Nogle taler dramatisk om dagbladenes død. Har tænker du om de konsekvenser?

»Det er overdrevent. Det er sandt, at der kommer til at ske store forandringer i støtten til dagbladene, når der skal forhandles mediestøtte næste gang. Men vores beslutningsforslag resulterer måske i 10 millioner, som skal omfordeles, ud af en halv milliard. Det får ikke store konsekvenser for dagbladene i den her omgang.«

Mogens Jensen ønsker ikke at sætte tal på sine ønsker til fordelingen af mediestøtten.

1 Kommentar

Niels Riis Ebbesen
17. DECEMBER 2010
Re: Oppositionen vil støtte internetmedier - nu

Hvis mediestøtten for alvor skal moderniseres, så der sker en naturlig tilpasning til markedet, og de mest hensigtsmæssige platforme at udgive nyheder på, så vil den eneste rigtige løsning da være, at man helt afskaffer mediestøtten.

Mediestøtten er jo blot en dyr måde at holde liv noget, som ikke ville overleve, hvis markedet og den naturlige udvikling selv kunne vælge hvad der er bedst. Og det er helt sikkert skadeligt for det frie ord, at være på overførselsindkomst.

 Med venlig hilsen

Niels Riis Ebbesen