Oppositionen kræver kulegravning

Kulturministeren blåstempler TV2 News' partnerskaber. Oppositionen kræver uvildig undersøgelse og ændret lovændring.

Kulturministeren blåstempler TV2 News' partnerskaber. Oppositionen kræver uvildig undersøgelse og ændret lovændring.

Partnerskab. TV2 News' finansieringsfidus med at sælge kommercielle partnerskaber til fem store selskaber er 'ikke umiddelbart' ulovlig. Det skriver kulturminister Brian Mikkelsen (K) i et svar til Mogens Jensen (S), der har taget sagen op, foranlediget af Journalistens artikel i forrige nummer. Her vurderede Oluf Jørgensen fra DJH, at TV 2s fremgangsmåde er i strid med radio- og tv-loven, hvor det hedder, at nyheds- og aktualitetsprogrammer ikke må sponsoreres. Men her er der ikke tale om sponsorering af programmer, men af hele kanalen – og så er det i orden, skriver ministeren.

Den udlægning er Holger K. Nielsen, medieordfører for SF, stærkt utilfreds med.

»Det holder sgu ikke. Den sondring mellem program og kanal kan man ikke lave omkring TV2 News. Det er jo ét stort nyhedsprogram, og så må reglerne for sponsorering af nyhedsprogrammer også gælde her,« siger han.

Lignende skeptiske reaktioner kommer fra de øvrige medieordførere i oppositionen. De vil nu gå videre med sagen.

»Jeg synes stadig, det her lyder tvivlsomt, så det vil jeg meget gerne diskutere yderligere med ministeren,« siger Simon Emil Ammitzbøll fra Det Radikale Venstre.

»Hvis han står fast på det her, mener jeg, vi må have en uvildig juridisk undersøgelse, f.eks. ved at inddrage kammeradvokaten. Det kunne også komme på tale at få ministeren i samråd i Folketinget,« siger Holger K. Nielsen.

Per Clausen fra Enhedslisten mener heller ikke, at problemet er løst, fordi partner-pengene går til kanalen og ikke til det enkelte program.

»Loven har skullet sikre, at der ikke kan være mistanke om sammenblanding af økonomiske interesser og nyhedsprogrammer. Og jeg mener, der eksisterer den samme problemstilling her, nemlig at man er økonomisk afhængig af nogle virksomheder,« siger han.

Venstres medieordfører Ellen Trane Nørby stiller sig tilfreds med, at TV 2 ifølge ministeren ikke bryder loven. Men hun er også betænkelig ved udviklingen.

»Jeg kan godt undre mig over, at det er den vej, de går. Hvis TV 2 skal have et brand, der signalerer uafhængighed i deres nyhedsdækning, så er det måske ikke den smarteste vej, de vælger,« siger hun.

TV2 News kan have fundet et smuthul i loven. Loven blev nemlig lavet lang tid, før nogen overhovedet havde tænkt tanken om en 24-timers nyhedskanal i Danmark.

Det problem peger Christian Scherfig, formand for radio- og tv-nævnet, på.

»Det virker, som om denne her konstruktion slet ikke er blevet forudset af lovgivningen. Derfor er det et spørgsmål, om vi ligger i et lovgivningsvakuum,« siger han.

Skulle der være tale om et hul i lovgivningen, er Mogens Jensen klar til at tage loven op til revision.

»Hvis det her viser sig at være lovligt, er der grund til at se nærmere på lovgivningen. Jeg har svært ved at se, at seerne kan have tillid til den sammenblanding af nyhedsdækning og kommercielle interesser,« siger Mogens Jensen.

Samme meldinger kommer fra resten af oppositionen.

»Uanset om man kan finde et juridisk figenblad at gemme sig bag, så ændrer det jo ikke ved, at TV2 News er sponsoreret af de her virksomheder. Så det bør i hvert fald være forbudt,« lyder det fra Per Clausen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra hverken kulturministeren eller Dansk Folkeparti.

Ministerens svar

I Kulturministerens besvarelse hedder det blandt andet:

»Kulturministeriet har herved lagt vægt på, at der ikke synes at være tale om sponsorering af nyheds- og aktualitetsprogrammer, men derimod om aftaler som angår det overordnende forretningsmæssige grundlag for kanalen TV2 News.«

Se hele forespørgslen, ministerens svar og TV2 News' salgsmateriale på www.journalisten.dk

0 Kommentarer