Ophavsret i fare

 Overlad rettighederne til genbrug af dine artikler gratis til Kristeligt Dagblad med tilbagevirkende kraft og i fremtiden - eller fyr dig selv på stedet. Sådan tolker faglig konsulent i Dansk Journalistforbund (DJ) Flemming Reinvard et brev sendt til flere hundrede af Kristeligt Dagblads freelancejournalister og andre eksterne skribenter. 

 

Overlad rettighederne til genbrug af dine artikler gratis til Kristeligt Dagblad med tilbagevirkende kraft og i fremtiden – eller fyr dig selv på stedet. Sådan tolker faglig konsulent i Dansk Journalistforbund (DJ) Flemming Reinvard et brev sendt til flere hundrede af Kristeligt Dagblads freelancejournalister og andre eksterne skribenter.

 

Brevet er udsendt, fordi artikler fra Kristeligt Dagblad i løbet af foråret vil blive arkiveret i det fælles dagbladsarkiv Infomedia. Freelancerne skal tage stilling til, om deres artikler fra 1999 og frem må lægges ud på arkivet.

I samme brev bliver de freelancere, der stadig ønsker at levere stof til Kristeligt Dagblad, bedt om at skrive under på, at alle fremtidige artikler kan anvendes gratis i Kristeligt Dagblads andre udgivelser – for eksempel temanumre og avisens hjemmesider.

DJ opfordrer freelancerne til ikke at acceptere betingelserne uden en nærmere aftale.

»Det drejer sig ikke så meget om penge. Det er mere princippet i, at rettigheder kun overdrages ved én aftale. Freelancerne skal have sikkerhed for, hvor deres stof ender, og at der ikke senere bliver mulighed for at sælge det videre uden nye forhandlinger,« siger Flemming Reinvard.

Han har bedt om et møde med Kristeligt Dagblads chefredaktør for at drøfte mulighederne for en aftale, der sikrer freelancernes ophavsret.

 Ansvarshavende chefredaktør på Kristeligt Dagblad Erik Bjerager fastholder, at vil man arbejde for avisen, skal nogle vilkår overholdes. De indbefatter blandt andet, at en artikel, der har været bragt i Kristeligt Dagblad, også kan offentliggøres på avisens hjemmesider og lægges i arkivet.

Erik Bjerager ønsker ikke at udtale sig yderligere, da Journalistforbundet og Danske Dagblades Forenings Forhandlingsorganisation(DDFF) nu er involveret i sagen.

0 Kommentarer