Ophæv fotoforbud

De 465 delegerede skal sige ja eller nej til fotograferende journalister ved årets delegeretmøde i Dansk Journalistforbund. Midtjyllands Avis stiller nemlig forslag om, at DJs hovedbestyrelse skal kunne tillade forsøg med fotograferende journalister.

Midtjyllands Avis vil på årets delegeretmøde i april fremsætte forslag om, at Journalistforbundet kan indgå forsøg med fotograferende journalister.

Dermed er der lagt op til en hed debat på delegeretmødet. Det har nemlig gennem flere år været svært at finde fælles fodslag i Dansk Journalistforbund om, hvorvidt dagbladsjournalister må fotografere. Ifølge dagbladsoverenskomsten må journalister kun fotografere undtagelsesvist og kun for ekstra honorar. Og det er det, som blandt andet Midtjyllands Avis gerne vil have lavet om på.

Journalisterne på Midtjyllands Avis vil gerne have mulighed for at lave forsøg med fotograferende journalister. For fire måneder siden sendte avisen derfor en ansøgning til DJ om at lave et forsøg. Men DJ kunne slet ikke behandle ansøgningen, fordi forbundsledelsen på et delegeretmøde for tre år siden lovede ikke at iværksætte forsøg, før et nyt delegeretmøde havde sagt god for, at dagbladsjournalister må fotografere.

En af initiativtagerne til forslaget, tillidsmand Niels R. Hansen fra Midtjyllands Avis i Silkeborg, er ikke forelsket i idéen om, at journalister skal fotografere.

"Men i det mindste må vi da få undersøgt, hvad det indebærer. Derfor skal hovedbestyrelsen i DJ have lov til at realitetsbehandle det her," siger han.

"Jeg synes, vi har et kæmpe forklaringsproblem over for vores arbejdsgivere, når vi kan se vores kolleger på de elektroniske medier rende rundt med kameraer og mikrofoner. Og så må vi ikke engang trykke på knappen på et idiotsikret digitalt kamera," siger Niels R. Hansen.

 

Bedre billedkvalitet
"Jeg tror, at den samlede billedkvalitet bliver bedre, fordi fotograferne får mere tid til at koncentrere sig om de vigtige billeder. Og så ligger det i forsøgsaftalen, at journalisterne skal have et kursus i at fotografere," siger Niels R. Hansen og understreger, at der er tale om et forsøg.

"Hvis det viser sig, at kvaliteten bliver forringet, jamen så er det kun et forsøg. Og så stopper vi forsøget. Det tror jeg bare ikke på," siger han.

Der står i forsøgsaftalen, som medarbejderforeningen har indgået med ledelsen, at det fotomæssige ikke må vægtes, når nye journalister skal ansættes. Men Niels R. Hansen erkender, at udviklingen vil føre til, at det fremover bliver en kvalifikation for journalister at kunne fotografere.

"Det har jo alle dage været sådan, at de, der kan udfylde flest funktioner, står sig bedst," siger Niels R. Hansen.

FORSLAG TIL DELEGERETMØDET

Midtjyllands Avis' Redaktionelle Medarbejderforening foreslår, at delegeretmødet giver Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse bemyndigelse til at realitetsbehandle ansøgninger om lokale fotoforsøg, der dispenserer fra overenskomstens bestemmelser om faggrænser.

Læs også: Fagligt tøbrud, De kloge holder sig til det, de kan og Journalist-fotografen

0 Kommentarer