Opfostrer selv lederne

 Danmarks Radio og Det Berlingske Officin har oprettet deres egne interne lederuddannelser.

 

Danmarks Radio og Det Berlingske Officin har oprettet deres egne interne lederuddannelser.

I DR hedder lederprogrammet Væksthuset, og det har kørt i fire år. Det er et to-årigt forløb med 12 deltagere per hold. Væksthuset skræddersyr uddannelsen til den enkelte. Holdningen er, at medarbejdere med lederpotentiale skal lære håndværket fra grunden.

"Det er ret ofte ikke et økonomisk spørgsmål – og hos os er de økonomiske ressourcer ikke voldsomme. Men det kræver tid, fokus og opmærksomhed," siger Human Resource Manager Inger Kirk, DR, som er tovholder på Væksthuset.
"Væksthuset er primært for kommende ledere, så man allerede har noget i værktøjskassen, når man eventuelt får et lederjob. I DR findes der også ledernetværk, mentorordninger og andre udviklingstilbud rettet mod mere erfarne chefer," fortæller Inger Kirk.

Det Berlingske Officin har kørt lederudvikling med 20 udpegede mellemledere på tværs af afdelingerne i halvandet år. Udvik-lingsprogrammet, Master of Media Management, tager to år, og omfatter blandt andet udviklin-gen af personlige og ledelsesfaglige kompetencer, strategiprojekter, ophold på INSEAD i Paris, ledelsessimulator, relationsteori, ledelse af grupper.

"Vi kunne have købt en pakkeløsning, men valgte at køre projektet selv sammen med konsulenter udefra. Det er ikke et specielt journalist-ledelsesprogram," fortæller Bitten Schiedel, personaleudviklingskonsulent i Det Berlingske Officin.

Læs også: Alt for mange ledere, Svag ledelse rammer journalister, Mangel på talenter, Kritik kan være positivt og Medierne er bagud af dansen.

0 Kommentarer