‘Operation X’ anklages for at udnytte socialt udsat 13-årig pige

Lørdag den 13. august 2016

En sort Peugeot 206 samler 13-årige ”Emma” op på landevejen ved Døgndiamanten, en døgninstitution for socialt udsatte børn og unge på Sydsjælland.

Bag rattet sidder en journalist fra Monday Media, som producerer TV 2-dokumentarprogrammet ’Operation X’. Journalisten kører Emma hen til en café, hvor hun skal interviewes.

Folkene bag ’Operation X’ har i flere måneder researchet på Døgndiamantens økonomi og pædagogik.

Fra gruset på institutionens parkeringsplads følger en bil efter journalisten og Emma. I bilen sidder den 55-årige socialpædagog Pia Cardell, der er afdelingsleder på Emmas bosted. Socialpædagogen noterer nummerpladen på den sorte Peugeot.

»Hvis hun ender med at stikke af, fordi situationen stresser hende for meget, så vil jeg gerne kunne sige, at det var den bil, hun steg ind i, og den person, som har set hende sidst,« siger Pia Cardell.

Konfliktens stridspunkt

Journalisten er dykket ned i en sag om sammenstødet mellem dokumentarprogrammet ’Operation X’ på den ene side og Næstved Kommune på den anden side.

Konfliktens stridspunkt er nogle af samfundets mest udsatte børn og unge anbragt på døgninstitution. Og begge parter hævder, at de er på børnenes side.

Emma er ikke pigens rigtige navn. Vi har valgt at anonymisere hende.

Målgruppen på Emmas bosted er ”unge piger og drenge i alderen 12-23 år, som er svært omsorgssvigtede og som følge af dette eksempelvis har tilknytningsforstyrrelser, udadreagerende eller selvskadende adfærd”, som det hedder på hjemmesiden.

Men Døgndiamanten er samtidig en åben døgninstitution, hvor personalet kun kan holde de anbragte børn tilbage, hvis de er fysisk til fare for sig selv eller andre.

 

Pia Cardell, socialpædagog: »Hvis det var min datter på 13 år, som blev hentet på sin skole af en eller anden fremmed journalist, der ville interviewe hende, uden at jeg var blevet informeret, så lover jeg dig, at det ikke ville blive sjovt for dem.«
Foto: Sofia Busk

 

På opfordring fra Næstved Kommune

Journalisten er gået ind i forløbet på direkte opfordring fra kommunikationsafdelingen i Næstved Kommune, der sidst i juli kontaktede redaktionen.

”Hvad sker der i en kommune inden en pressestorm?” lyder overskriften i den første mail, Journalisten modtager om sagen.

Kommunen lægger ikke skjul på, at den vil forsøge at bruge Journalisten som et redskab i et spin mod ’Operation X’.

»Vi har talt om i kommunikationsafdelingen, at det kunne være fedt at lave en ’Operation X’ på ’Operation X’ og kontakte et medie med vores syn på sagen,« forklarer kommunikationskonsulent Annika Fossá.

»Det kan godt være, at det giver bagslag. Vi ved jo ikke, hvilken vinkel I ender med at vælge. Eller hvornår I vælger at bringe artiklen. Men så har vi i det mindste forsøgt at gøre noget. Og så kan vi måske tage brodden af kritikken, når programmet bliver sendt.«

»’Operation X’ er et meget hårdtslående program, som spiller meget på forargelse, og nogle gange er det sikkert berettiget. Men andre gange er der en anden side af sagen, som ikke bliver fortalt,« argumenterer hun.

Interview uden samtykke

Da den sorte Peugeot forlader Døgndiamanten med Emma, har ’Operation X’-journalisten ikke fået samtykke til at interviewe Emma hverken fra hendes forældre, der er skilt, Døgndiamanten eller Emmas sagsbehandler i hendes hjemkommune.

I udgangspunktet er det alene journalistens moral, der afgør, om der skal hentes samtykke under researchen. De vejledende regler for god presseskik siger, at det først er ved ”offentliggørelse af interviews eller lignende”, at der ifølge reglerne ”bør” indhentes forældresamtykke, ”når emnets karakter og den mindreåriges alder taler herfor”.

Men metoden forarger socialpædagog Pia Cardell.

»Hvis det var min datter på 13 år, som blev hentet på sin skole af en eller anden fremmed journalist, der ville interviewe hende, uden at jeg var blevet informeret, så lover jeg dig, at det ikke ville blive sjovt for dem,« siger Pia Cardell.

»De udnytter, at det er børn fra ressourcesvage familier, som ikke har nogen, der kan sige fra på deres vegne. Så kan ’Operation X’ bare gøre, som det passer dem. Det er dybt uetisk, og det forarger mig,« siger Pia Cardell.

Hun mener, at ’Operation X’ skulle have været gået til den unges sagsbehandler for at få en vurdering af, hvor sårbar en person de har med at gøre.

»De skal ikke have min velsignelse. Men der bør være nogle professionelle voksne inde over, som kan tage stilling til, om pigen kan rumme det her. Det ved jeg, at hun ikke kan,« siger Pia Cardell.

 

Michael Dyrby, producer, ’Operation X’: ”Jeg kan godt være lidt bekymret, hvis Næstved Kommune betragter dette som en hævnaktion, for så risikerer man at blive blind.”
Foto: Sofia Busk

 

Socialpædagog: »Jeg er dybt forarget«

Efter interviewet på caféen den 13. august med journalisten fra ’Operation X’ følger et forløb på flere uger, hvor Emma ifølge begge parter flere gange ombestemmer sig med hensyn til, hvorvidt hun vil medvirke eller ej.

Ifølge Døgndiamanten lægger Emma i perioder ’Operation X’s henvendelser helt på is. ’Operation X’ forsøger i dette forløb at få Emma til at overtale faderen til at give sit samtykke til at få aktindsigt i hendes journal.

»Det pisser mig af at se en lille pige på 13 år blive udnyttet på den måde. Jagt mig, jagt mine chefer og mine kolleger, vi er voksne mennesker. Men jeg er dybt forarget over, at de jagter et 13-årigt barn på den måde,« siger Pia Cardell.

Monday Media: "Det havde været bedst, at samtykket fra pigens mor var indhentet"

Journalisten på ’Operation X’ vil ikke udtale sig om sagen, men henviser til Michael Dyrby.

Han er producent og øverste ansvarlig hos Monday Media for ’Operation X’. Michael Dyrby signalerer flere gange, at han gerne vil lukke Journalisten ind i processen, men vi får aldrig en konkret invitation til at komme med bag kameraet eller ind i klipperummet. Det bliver ved de gode intentioner, helt frem til programmet bliver lagt ned i november 2016.

Ifølge Michael Dyrby forsøgte journalisten på ’Operation X’ den 13. august, hvor pigen samles op, at kontakte Emmas mor flere gange.

Michael Dyrby forklarer, at det lykkedes at få et mundtligt tilsagn over telefonen fra moderen, ”umiddelbart inden” selve interviewet gik i gang på caféen.

”Mit grundsynspunkt er, at man skal have samtykke, når man taler med børn. Men i nogle tilfælde kan det være i orden at tage en indledende samtale, som reporteren i dette tilfælde skønnede,” skriver Michael Dyrby i en mail til Journalisten. Og uddyber:

”Kritikken og de mange klager over bostedet, som ’Operation X’ har modtaget, var så alvorlige og så massive, at det var relevant at inddrage pigen i researchen. Det er de anbragtes hjem og liv, det handler om, og de har en ret til at ytre sig og en ret til at blive hørt. Men det havde været bedst for alle parter, at samtykket fra pigens mor var indhentet, inden pigen blev hentet,” skriver Michael Dyrby.

For ’Operation X’ er det en pointe, at det er Emma – og andre med tilknytning til Døgndiamanten – der kontakter journalisterne, og ikke omvendt.

Socialpædagog: Vi har at gøre med forældre, som ikke har de store ressourcer

Da Journalisten forklarer Michael Dyrby, at Døgndiamantens personale omvendt er sikre på, at det er journalisten på ’Operation X’, som kontakter Emma via Facebook, forklarer han:

”’Operation X’ hører via kilder, at hun gerne vil i kontakt med os. (Navn på ’Operation X’-journalist slettet) skriver en besked på Facebook til hende. Den er neutral og giver hende muligheden for at ringe os op. Kontakten er op til hende, og hun vælger at ringe til os,” skriver Michael Dyrby.

Tre dage efter afhentningen og interviewet med pigen modtager ’Operation X’ et skriftligt samtykke fra Emmas mor til både interview og aktindsigt i hendes journal.

Der går ifølge ’Operation X’ yderligere næsten en måned, før Emmas far giver samtykke til, at Emma må interviewes.

Men socialpædagog Pia Cardell giver ikke meget for de samtykker til interview, ’Operation X’ har indhentet.

»Generelt har vi med nogle forældre at gøre, som ikke har de store ressourcer. Men der er ingen tvivl om, at de elsker deres børn. Hvis man føler, at man har svigtet sit barn gennem hele dets liv, så vil man meget gerne hjælpe, når man endelig får muligheden. Når datteren spørger, vil du ikke lige skrive under her og her, så jeg kan komme i tv, så siger de selvfølgelig ja i misforstået omsorg,« siger Pia Cardell.

Det har ikke været muligt for Journalisten at tale med Emmas forældre, da hverken Døgndiamanten eller Næstved Kommune har ønsket at give os kontaktoplysningerne.

 

Annika Fossá, kommunikationskonsulent, Næstved Kommune: »Vi bliver bekymrede. Ikke fordi vi har noget at skjule, men fordi sådan et program kan have store konsekvenser for vores medarbejdere på institutionen. De risikerer at miste deres job, hvis institutionen må lukke på grund af negativ presseomtale.«
Foto: Sofia Busk

 

Næstved Kommune klager til TV 2 og Monday Media

Få dage efter at 13-årige Emma bliver kørt væk til et researchinterview af ’Operation X’, sender Næstved Kommune en klage til TV 2 og Monday Media. Senere kommer der også klager fra de private tilbuds organisation LOS samt den private døgninstitution Startskuddet.

I klagerne fremføres det, at Monday Media går for hårdt til socialt udsatte børn og unge og udnytter deres manglende erfaring og svigtende dømmekraft i jagten på en god historie.

Klagerne mener samstemmende, at Monday Medias researchmetoder bryder med de vejledende regler om god presseskik punkt B5 og B6:

”Der bør udvises særligt hensyn over for børn og andre personer, som ikke kan ventes at være klar over virkningerne af deres udtalelser eller anden medvirken.”

Og: ”Ved indsamling eller offentliggørelse af information bør andres tillid, følelser, uvidenhed, manglende erfaring eller svigtende herredømme ikke udnyttes.”

Næstved Kommune lægger især vægt på eksemplet med 13-årige Emma.

»En 13-årig pige, der slås med flere komplekse problemstillinger, vil aldrig kunne gennemskue konsekvenserne af at udtale sig til et medie eller gennemskue, hvad der er journalistens formål med et interview, hvad journalisten bruger oplysningerne til, eller hvordan det kommer til at fremstå. Og sandhedsværdien af sådan en 13-årigs udtalelser kan ikke vægte særlig højt,« siger Sven Sørensen, teamchef i Center for Børn og Unge i Næstved Kommune.

Han afviser, at det for kommunen bare handler om at lukke sagen ned.

»Nej, under ingen omstændigheder. Hvis ’Operation X’ havde haft lyst til det, så kunne vi godt indgå i en dialog om, hvilke børn der kunne tåle det her, mens der er andre unge, der ikke kan, fordi de er for psykisk sårbare,« siger Sven Sørensen.

De første anmodninger om aktindsigt

Allerede i februar og marts 2016 sender Monday Media de første anmodninger om aktindsigt til Næstved Kommune for at afdække, hvilke slags børn der er anbragt på Døgndiamanten og til hvilke takster.

Lignede aktindsigter bliver sendt til en lang række kommuner og institutioner på Sjælland, erfarer Næstved Kommune. Den slags anmodninger om bred aktindsigt får kommunen jævnligt, og den vækker ikke særlig bekymring.

 

Sven Sørensen, teamchef, Center for Børn og Unge i Næstved Kommune: »Vi får en hypotese om, at de går efter manden og ikke efter bolden, og at de tip og henvendelser, som ’Operation X’ har fået, kommer fra nogle forsmåede fyrede medarbejdere.«
Foto: Sofia Busk

 

Fredag den 20. maj 2016

Alarmklokkerne ringer hos Næstved Kommune. Monday Media søger nu specifikt aktindsigt i bilag og deltagerlister hos Døgndiamanten om alt fra udlandsrejser, kurser og gaver til indkøb af inventar og kunst.

»Jeg tænkte: Hold da op, her kommer der en udfordring,” siger kommunikationskonsulent Annika Fossá.

»Vi bliver bekymrede. Ikke fordi vi har noget at skjule, men fordi sådan et program kan have store konsekvenser for vores medarbejdere på institutionen. De risikerer at miste deres job, hvis institutionen må lukke på grund af negativ presseomtale.«  

Anmodningen fra ’Operation X’ sætter gang i et stort maskineri i kommunen. Økonomiafdelingens revisorer bliver bedt om at udføre et nidkært ekstra tilsyn med Døgndiamantens bilag og økonomi.

»Hvis der foregår noget forkert, så har vi da en fælles interesse i at få det frem, få det stoppet og forebygge, at det sker igen,« siger Sven Sørensen, teamchef i Center for Børn og Unge i Næstved Kommune.

Han får sammen med Annika Fossá ansvaret for håndteringen af ’Operations X’s henvendelse.

Næstved finder ingen "brændende platforme"

Sagen trappes hurtigt op.

Få dage efter den mere fokuserede aktindsigt får Næstveds borgmester et brev på 20 sider fra en tidligere medarbejder på Døgndiamanten, der klager over institutionens leder. Næstved Kommune har afvist at give Journalisten aktindsigt i klagen, fordi der er tale om en ”personfølsom personalesag”.

Lederen af Døgndiamanten, Mikael Skak, var tilbage i 2011 i søgelyset hos ’Operation X’, da han var leder af Jabes, en privat institution for socialt udsatte børn og unge. 

Dengang satte ’Operation X’ spørgsmålstegn ved, om kommunerne reelt fik det, de betalte for, når de sendte unge på meget dyre anbringelser. Et program, der førte til øget tilsyn med opholdsstederne. I Mikael Skak og Jabes’ tilfælde blev kritikken dog afvist af den kunde, Lyngby-Taarbæk Kommune, som ifølge programmet var blevet snydt.  

Døgndiamanten og Næstved Kommune får nu også tip fra tidligere medarbejdere på institutionen om, at de er blevet kontaktet af en journalist fra ’Operation X’.

»Vi siger derfor til alle vores ledere og ansatte, at hvis de kender til nogen kritisable forhold, så skal de komme til os, så vi kan drøfte, hvorfor ’Operation X’ har den interesse, og hvad vi kan gøre ved det, så vi kan være forberedte på det,« siger Sven Sørensen.

Men han finder ingen ”brændende platforme” i det ekstra tilsyn, forklarer han. Til gengæld mener kommunen nu at kunne se et mønster i den kritik, ’Operation X’ har modtaget af ledelsen og forholdene på Døgndiamanten.

»Vi får en hypotese om, at de går efter manden og ikke efter bolden, og at de tip og henvendelser, som ’Operation X’ har fået, kommer fra nogle forsmåede fyrede medarbejdere,« siger Sven Sørensen.

Den udlægning afviser Michael Dyrby.

”Vi har mange kilder, rigtig mange, der alle er kritiske over for Døgndiamanten. Vi kan ikke afsløre, hvem de er, for de ønsker alle at være anonyme,” skriver Michael Dyrby – og spiller bolden den anden vej:

”Jeg kan godt være lidt bekymret, hvis Næstved Kommune betragter dette som en hævnaktion, for så risikerer man at blive blind.”

Over 1.000 siders aktindsigt

I løbet af sommeren 2016 søger ’Operation X’ aktindsigt i alle håndværksudgifter, vagtplaner, ledernes løn og goder samt tilsynsrapporterne fra Socialtilsynet.

I begyndelsen af september har Næstved Kommune udleveret over 1.000 siders aktindsigt til Monday Media. Og kommunen ved på dette tidspunkt endnu ikke, hvad ’Operation X’s research ender med.

Og der er fortsat en vis ængstelse hos kommunikationsafdelingen.

»Vi har ikke kunnet finde noget, men dermed ikke sagt, at Monday Media ikke kan finde noget, som de mener er en historie. De har brugt så meget tid på denne sag, at uanset om de finder noget eller ej, så frygter jeg, at der kommer et program. Alt, vi har kendskab til, skulle være i orden. Men der kan selvfølgelig være ting, som vi ikke har kendskab til,« siger Annika Fossá.

Onsdag den 7. september 2016

Jeg er kørt en tur til Sydsjælland for at besøge Døgndiamanten. Her er livlig aktivitet. Der har netop været stormøde for personalet på alle afdelinger, og medarbejderne står nu i klynger og snakker foran den nedlagte landejendom, som er bosted for 13-årige Emma.

På personalemødet har Døgndiamantens leder, Mikael Skak, netop varslet afskedigelser, hvis økonomien ikke vender inden for tre måneder. Institutionen har kørt med overskud de seneste år, men tredje kvartal af 2016 ender med et driftsunderskud på cirka 400.000 kroner.

Der har været et mindre fald i antallet af børn, som landets kommuner vælger at anbringe på Døgndiamanten. Faldet kommer, umiddelbart efter at Næstved Kommune har orienteret de anbringende kommuner om, at ’Operation X’ viser interesse for Døgndiamanten.

»Enhver ansvarlig kommune genovervejer jo lige en ekstra gang, om de skal anbringe deres udsatte unge andre steder end hos os, når ’Operation X’ har os i søgelyset. De kan jo ikke lade være med at tænke, om der måske er noget om snakken,« vurderer Mikael Skak.

Han er kort forinden blevet ringet op af ’Operations X’s vært, Morten Spiegelhauer, der gerne vil lave et interview med ham. Men Mikael Skak gør, som han har aftalt med Næstved Kommune, og henviser til Sven Sørensen.

Et etisk dilemma

Efter mit interview med afdelingsleder Pia Cardell går jeg over gårdspladsen. Her bliver jeg antastet af en pige, som er fulgt efter mig. Det viser sig at være Emma.

Jeg er i et etisk dilemma. Jeg har ikke samtykke til at tale med den 13-årige pige, men omvendt er hendes udlægning og syn på sagen af afgørende betydning for min historie.

Emma giver udtryk for, at hun har fortrudt, at hun har talt med ’Operation X’, og at hun de seneste dage har ignoreret deres henvendelser. Hun viser mig sin telefon. Her er en besked fra journalisten på ’Operation X’, som spørger, om Emma ikke vil videresende beskeden til sin far. Han skal bare indtaste sit cpr-nummer i formularen og sende den tilbage. Så har han givet samtykke til aktindsigt i hendes sag.

Nu dukker Pia Cardell op. Emma viser også hende beskeden.

»Det skal du overhovedet ikke bekymre dig om. Det skal de voksne nok finde ud af. Din far bestemmer selv, om han vil skrive under,« siger Pia Cardell og giver Emma et kram.

Fredag den 4. november 2016

Monday Media har til huse i en nedlagt industribygning i beton på grænsen mellem Østerbro og Københavns nordvestkvarter. Den øverste etage på 5. sal deles med et pr- og kommunikationsbureau.

Michael Dyrby byder indenfor i et stort hjørnekontor med store vinduer hele vejen rundt. Han blev producent for ’Operation X’ på Monday Media i maj 2016 efter sin afgang som nyhedsdirektør på TV 2 sidste år.

Dyrby: »Vi har taget enorme hensyn til nogle af de meget sårbare kilder«

Michael Dyrby mener, at Monday Media har overholdt god presseskik. Og han lægger vægt på, at ’Operation X’ på trods af interviewet på caféen besluttede, at Emma ikke kunne optræde i programmet.

»Vi har taget enorme hensyn til nogle af de meget sårbare kilder. Jeg mener ikke, at 13-årige kan medvirke i et program som det her, uanset om der er samtykke fra forældrene eller ej. 13-årige kan ikke medvirke i interviews i programmet, fordi de har svært ved at forstå rækkevidden af deres udtalelser, men de kan godt medvirke til selve researchen,« siger Michael Dyrby og uddyber forskellen på de to ting, som han ser den:

»Vi giver hende mulighed for at komme ud med det, som hun tænker og føler på et tidspunkt, hvor hun ikke er tilfreds med tingene. På den anden side tager vi en vurdering, hvor vi siger, vi godt kan tale med hende og researche på hende, men når vi er forbi det, skal vi vurdere, om vi kan bære at bringe hende frem på en fjernsynsskærm med alt, hvad det betyder for hende og hendes liv. Det synes vi ikke, vi kan,« siger Michael Dyrby.

Skulle I ikke have taget den vurdering, inden I gik i gang med at rulle hendes sag op og involverede hende i processen?

»Det kan man altid diskutere. Men i researchfasen taler man jo med folk. Vi taler med hende, vi taler med folk på 15 år og 16 år, og nogle gange er dem på 15 år mindre modne end dem på 13 år. Der er en individuel vurdering i det. Jeg har tillid til, at vores journalist har håndteret det her rigtigt, og at pigen var robust nok til at snakke om de her ting,« siger Michel Dyrby.

Men hvorfor er det, at I over næsten en hel måned har haft kontakt med pigen, når du nu siger, at hun simpelthen er for ung til at deltage?

»Det er, fordi vi gerne vil have aktindsigt i hendes sag. Vi er nødt til at efterprøve, om det, hun siger på det pågældende tidspunkt, er korrekt. Hun vil sammen med os gerne søge aktindsigt i sin egen sag, men vi kan kun få samtykke fra moderen og ikke fra faderen,« siger Michael Dyrby.

'Operation X' beslutter at lægge programmet ned

Næstved Kommune opfordrer til, at I får en fagperson til at vurdere, om kilderne kan kapere at deltage i research og interviews. Hvad siger du til den opfordring?

»Det kan i nogle tilfælde være rigtig fornuftigt. Men i det her tilfælde har jeg været meget tryg ved vores journalist på sagen, fordi der er tale om en journalist, som har haft det her som stofområde i rigtig mange år og er vant til at håndtere unge mennesker, som er psykisk sårbare og har misbrugsproblemer,« siger Michael Dyrby.

Tre dage før vores interview har ’Operation X’ besluttet at lægge programmet ned.

»’Operation X’ er et program med meget høje krav til dokumentation og til etik. Og på grund af de meget høje krav så synes vi samlet set ikke, at vi har den fornødne dokumentation til at udkomme. Der er jo et meget hårdtslående dokumentarprogram, som har vidtgående konsekvenser for dem, som bliver udsat for kritik,« siger Michael Dyrby.

I har været i gang med researchen i otte måneder. Hvad gør, at I må lægge det ned nu?

»På et tidspunkt er man bare nødt til at trække en streg i sandet og stille sig selv spørgsmålet, om det kan betale sig at blive ved? Vi har brugt lang tid på det, og det gør man indimellem på et dokumentarprogram. Og det ender også nogle gange med, at man må droppe det. Det sker på alle dokumentarprogrammer,« siger Michael Dyrby.

Lettelse og begejstring i kommunen

Næstved Kommune modtager samme dag, som Journalisten interviewer Michael Dyrby, en mail fra ham om, at programmet ikke bliver til noget. Aflysningen vækker lettelse og begejstring.

»Jeg bliver rigtig glad på de sårbare unges vegne. De har så meget brug for fred og ro, og det her har været en meget lang forstyrrelse af den ro, der er påkrævet for at få et godt behandlingsforløb. Både de unge og medarbejderne har følt sig presset. Der er blevet brugt alt for meget energi i alt for mange måneder på at bekymre sig om det her program. Samtidig faldt der en stor arbejdsbyrde af mine skuldre. Og det må jeg ærligt sige var en stor lettelse,« siger Sven Sørensen, teamchef i Center for Børn og Unge i Næstved Kommune.

Der var jo en årsag til, at ’Operation X’ har researchet i så lang tid på Døgndiamanten. Føler du dig helt sikker på, at der slet ikke er noget at komme efter på den institution?

»Der vil altid være noget, der kan kritiseres, og der vil altid være noget, som vi kan gøre bedre, og der vil altid være forskellige holdninger til, hvordan vi gør tingene, når vi har med mennesker at gøre.«

Socialpædagogen: Emma kom i en loyalitetskonflikt

Emma fik det ifølge Pia Cardell dårligere på grund af kontakten med ’Operation X’, fordi pigen kom i en loyalitetskonflikt.

»Det kan ødelægge så meget for hende på grund af hendes særlige situation. De problematikker, som hun har, er blevet tydeligt forværret. Hun har haft det rigtig svært efterfølgende og følt sig meget splittet og presset fra flere sider. Det er gået op for hende, at hun ikke har nogen kontrol over situationen,« siger Pia Cardell.

Michael Dyrby understreger i en mail, at det jo ikke er hensigten, at de unge skal få det dårligere af at deltage i researchforløbet.

”Det er jo ikke meningen med vores journalistik. Drivkraften i denne type historier er jo, at de unge bliver hørt, så de kan få det bedre. Der har været mange årsager til, at ’Operation X’ researchede på bostederne og tilsynet. Vi kan ikke lave en dokumentar på det nuværende grundlag. Men det betyder ikke, at alt er fantastisk på de her steder. Der er for mange unge, der ikke får det bedre af et ophold på et bosted,” forklarer Michael Dyrby. 

 

 

 

Kopier link
data_usage
chevron_left
chevron_right