Operation Afghanistan

Journalisten har fulgt et hold danske journalister, som rapporterer hjem fra krigen i Afghanistan. Her møder de chefer, der på forhånd er briefet om, hvordan holdets budskaber om krigen bedst formidles. Alle er beordret til at "blive i deres boks" og kun tale om det, de har forstand på.

Journalisten har fulgt et hold danske journalister, som rapporterer hjem fra krigen i Afghanistan. Her møder de chefer, der på forhånd er briefet om, hvordan holdets budskaber om krigen bedst formidles. Alle er beordret til at "blive i deres boks" og kun tale om det, de har forstand på.

Hold 13's chefer er briefet om holdledelsens strategiske budskaber på mail, inden den danske delegation af journalister lander i Helmand. Også alle soldaterne er, allerede inden de rejste på mission til Afghanistan, blevet informeret om budskaberne, og de har fået en kommunikationsguide i lommeudgave, der skal hjælpe dem med at tackle en nysgerrig journalist.

Men hvorfor er det nødvendigt, at soldaterne kender de strategiske budskaber og lærer at tale med pressen? Og hvorfor skal cheferne for holdets enheder, det vil for eksempel sige logistikchefen eller chefen for de udsendte jægersoldater, have budskaberne serveret på mail, umiddelbart inden de møder journalisterne?
»Det er meget vigtigt for alle soldater, at de informationer, der kommer hernedefra, er korrekte vurderinger af situationen og ikke bare rygter. Vi briefer cheferne om holdets budskaber for at støtte og inspirere dem til at overveje helheden,« siger Stig Larsen, som er presse- og informationsofficer på Hold 13 og journalisternes nærmeste guide på presseturen.

Kommunikationsplanen for Hold 13 er blevet til i et samarbejde mellem holdets ledelse og Hærens Operative Kommando. Den indeholder for det første en række budskaber i forhold til specifikke problemstillinger, som pressen måske vil grave i. Det gælder for eksempel mandskabsvognen PMV G4, der tidligere er kritiseret i medierne, fordi de højeste soldater ikke kan være i køretøjet. Ifølge kommunikationsplanen skal de udsendte medarbejdere huske, at Forsvaret har sat tiltag i gang for at løse problemerne, hvis de taler om køretøjet med en kritisk journalist.

Desuden indeholder planen tre generelle hovedbudskaber omkring opgaven i Helmand. Nemlig at Hold 13 udfører sit arbejde på den afghanske regerings opfordring, at holdet er godt på vej med skiftet fra kampoperationer til kapacitetsopbygning, og at afghanerne bliver klar til at overtage sikkerheden i 2014.
»Vi giver soldaterne viden om, hvorfor vi er i Helmand, men de må tale om, hvad de vil,« siger Stig Larsen.

En enkelt begrænsning er soldaterne dog underlagt.
De opfordres til at »blive i deres boks«, når journalisterne begynder at stille spørgsmål.
Det betyder, at for eksempel kampvognsføreren kun bør tale om at køre kampvogn, mens kampsoldaten bør holde sig til at tale om sine specifikke oplevelser, når han går patrulje – og altså ikke kommentere den overordnede sikkerhedssituation eller komme med sin vurdering af oprørernes styrke generelt.
»Problemet er, at de oprørere, du møder på en patrulje, kun giver dig et indtryk af, hvordan situationen er netop der. Du kender ikke nødvendigvis det store billede. Derfor bør soldaterne holde sig til at tale om det, de selv har set og oplevet, så en fjer ikke bliver til 10 høns,« siger Stig Larsen.

Forhindrer I ikke soldaterne i at have en selvstændig mening om missionen med jeres påbud?
»Soldaterne må gerne have en mening, og vi opfordrer dem netop til at tale med journalisterne. Men de bør blive i deres boks, fordi de færreste har overblikket til at udtale sig om missionen på et overordnet plan.«

Det virker som en omfattende begrænsning, at soldaterne ikke må komme med deres vurdering?
»De må gerne komme med deres vurdering. Det er bare ikke sikkert, at konstablen, der er i et område i seks måneder, har et klart billede af, hvad der foregår i hele Afghanistan. Vi har et begreb, der hedder den strategiske konstabel. Det, konstablen siger hernede, kan pludselig få indenrigspolitisk betydning herhjemme. Derfor opfordrer vi soldaterne til at udtale sig om det, de selv har oplevet, og ikke spekulere om den strategiske situation.«

0 Kommentarer