Op ad bakke

 

 

Det går langsomt med tilmeldingerne til opslagsværket Danske Journalister på nettet. Kun omkring 2.500 af journalistforbundets cirka 12.000 medlemmer har skrevet deres biografier på forbundets nye website. Alligevel mener informationschef i Dansk Journalistforbund, Esben Ørberg, at afløseren for »den lille røde«, der gennem de seneste 50 år er udkommet hvert femte år, kun kan blive en succes.

»Alle de medlemmer, vi har hørt fra, er utrolig glade for det ekstranet, de har fået tilbudt. Men når det er sagt, skal det også siges, at det er arbejde op ad bakke at få de sidste medlemmer til at registrere sig på online-udgaven af Danske Journalister«, siger han.

Den trykte udgave af Danske Journalister havde i den seneste udgave fra 2000 lige passeret de 10.000 navne. Dengang skulle man sige fra, hvis man ikke ville optages i bogen. I den elektroniske udgave skal det enkelte medlem på grund af persondataloven aktivt give tilsagn om optagelse. I den elektroniske udgave er der på nuværende tidspunkt to grupper, der var med i den »den lille røde«, som ikke kan optages.

I den trykte udgave var der tradition for, at redaktører og andre ex-journalister i lederstillinger blev optaget i bogen. Det kan ikke lade sig gøre i den elektroniske udgave, da adgangen til ekstranettet er baseret på den enkeltes medlemsnummer. Esben Ørberg mener i øvrigt ikke, at det gør opslagsværket ringere, at det kun indeholder DJ-medlemmer.

»Vores medlemmer må gerne opleve, at de får mere ud af vores hjemmeside, end andre får,« siger han.

Den anden gruppe, der på nuværende tidspunkt ikke kan blive optaget i online-udgaven af Danske Journalister, er folk, der kun er medlem af Journalisternes Arbejdsløshedskasse. Men de kan komme med fra oktober, lover Esben Ørberg.

Med den digitale udgave af Danske Journalister vil bogudgaven ikke længere blive udgivet./ kkh

0 Kommentarer