Ønsker ikke at svare

OVERHØFLIGT. Det forarger mig, når jeg ser i medierne, at denne eller hin minister "ikke ønsker" at svare på spørgsmål fra en journalist.

OVERHØFLIGT. Det forarger mig, når jeg ser i medierne, at denne eller hin minister "ikke ønsker" at svare på spørgsmål fra en journalist. For det første er der noget demokratisk uldent ved, at medlemmer i en folkevalgt regering selv kan bestemme, hvornår de vil stå til regnskab for deres gerninger eller undladelser. Det bliver jo til, at de kun udtaler sig, når de har fordel af det.
Og for det andet er der noget overhøfligt over journalister, der dækker lidt over ministrene med den neutrale formulering om, at de "ikke ønsker" at svare.
Jeg tror, det vil hjælpe, hvis vi klart utvetydigt og offentliggør, at de "nægter" at svare, når det er det, der er tilfældet. Hvis den stakkels minister er syg og dårlig og ikke rigtig rask, er det naturligvis en anden sag. •

Jørgen Harboe, journalist

0 Kommentarer