Ønske om åbenhed, men ingen kommentarer fra forsvarsminister

"Interessant" med whistleblower-ordning for forsvaret og mere åbenhed, mener forsvarsminister Nick Hækkerup, der dog ikke ønsker at kommentere den konkrete sag om Anders Koustrup Kærgaard, som Forsvarets Auditørkorps kræver i forvaring

Efter et par dages betænkningstid har forsvarsminister Nick Hækkerup nu barslet med svar på Journalistens spørgsmål om sagen mod whistlebloweren Anders Koustrup Kærgaard.

Forsvarsminister Nick Hækkerup ønsker ikke at lade sig interviewe om sagen, men har i stedet svaret skriftligt via sin pressesekretær.

Fagbladet Journalisten henvendte sig tidligere på ugen med en forespørgsel om interview. Mailen indeholdt de spørgsmål, Journalisten ønskede at stille forsvarsminister Nick Hækkerup. Forespørgslen blev gentaget et par gange. Journalisten spurgte bl.a.

Kan du forstå, at det virker hårdhændet, at en psykisk invalideret veteran på sygedagpenge trues med bøder og fængsel – i en sag, hvor han står frem som vidne?

Hertil svarer forsvarsminister Nick Hækkerup via pressesekretæren:

"Tak for jeres henvendelse til forsvarsminister Nick Hækkerup. Som svar på jeres mail udtaler Nick Hækkerup følgende:"

"Jeg ønsker ikke at kommentere den verserende sag. Domstolene har truffet en afgørelse, og jeg har tiltro til det danske retssystem, og at de generelle retsregler bliver fulgt."

Derudover spurgte Journalisten bl.a. også:

Bør whistleblowers ikke beskyttes – frem for straffes – for at sikre, at folk ”i systemet” også fremover vil gå frem med mulige lovovertrædelser og krænkelser?

Hertil svarer forsvarsministeren:

"I forhold til whistleblowerordninger, så har vi ikke en dansk model på området. Jeg kan forstå, at Enhedslisten foreslår, at der bliver lavet en whistleblowerordning for Forsvaret. Det, synes jeg, lyder som en interessant idé, da jeg ønsker, at vi får mest mulig åbenhed i Forsvaret, men nu må vi se det konkrete udspil."

"I forbindelse med fremkomsten af videoen fra Operation Green Desert oprettede Forsvaret en hotline, som gjorde det muligt at henvende sig med oplysninger – også anonymt. Det, synes jeg, var en god mulighed, og den slags må der meget gerne komme mere af, hvis det kan hjælpe til at skabe større åbenhed om, hvad Forsvaret laver – både når det går godt, og når der bliver begået fejl."

Sagen om ugebøder til kaptajn og tidligere efterretningsofficer Anders Koustrup Kærgaard bliver behandlet som kæring af Østre Landsret.

Her kræver Forsvarets Auditørkorps, at Anders Koustrup Kærgaard fængsles, eller at ugebøderne forhøjes.

Den seneste udvikling er, at Østre Landsret har bedt auditørerne redegøre for, hvorfor Anders Koustrup Kærgaards advokat ikke må få adgang til afhøringsrapporterne i sagen.

Auditørerne har frist indtil fredag med at svare på dette. Først derefter vil Østre Landsret komme med en kendelse i sagen.

Helt kort handler sagen om, at Anders Koustrup Kærgaard i oktober 2012 i Ekstra Bladet trådte frem med en videooptagelse, der viste, at danske soldater passivt overværede mishandling af irakiske fanger.

Mishandlingen fandt sted i november 2004 under Operation Green Desert i den sydirakiske by Az Zubayr. 37 irakere blev taget til fange under operationen.

Spørgsmålet om mishandlingen er blevet efterforsket af Auditørkorpset, men sagen er droppet, da den er forældet.

Imidlertid har 23 irakere lagt sag an mod den danske stat med krav om erstatning på baggrund af mishandlingerne.

Denne sag verserer stadig, og det var i denne forbindelse, at Anders Koustrup Kærgaard trådte frem med optagelserne.

Kærgaard siger, at han fik videobåndet af en officerkollega i 2005.

Det er navnet på denne kollega, som auditørerne forsøger at tvinge Anders Koustrup Kærgaard til at udlevere.

Anders Kærgaard er på sygedagpenge. Han kører en arbejdsskadesag på baggrund af diagnosticeret PTSD efter udsendelser til Irak og Afghanistan.

Forsvarernes Auditørkorps ønsker først at udtale sig om sagen, når der er faldet kendelse i Østre Landsret.

0 Kommentarer