Ommer til Dansk Journalistforbunds iværksætterinitiativ

STARTHJÆLP. Formand for Dansk Journalistforbund Mogens Blicher Bjerregård lancerer nu et forslag om, at Danmark skal lade sig inspirere af den svenske model, hvor ledige freelancere kan få et 'iværksætter-bidrag'.

STARTHJÆLP. Formand for Dansk Journalistforbund Mogens Blicher Bjerregård lancerer nu et forslag om, at Danmark skal lade sig inspirere af den svenske model, hvor ledige freelancere kan få et 'iværksætter-bidrag'. Selv om han ikke vil lægge sig fast på én bestemt model, så minder forslaget gevaldigt om at genindføre den iværksætterydelse, som vi afskaffede herhjemme tilbage i 1998.
Dansk Erhverv har også stort fokus på at skabe flere iværksættere, men forslaget fra Dansk Journalistforbund er ikke gennemtænkt og ikke den rigtige vej at gå – tværtimod.
Iværksætterydelsesmodellen blev opgivet af flere årsager. For det første var den med til at fastholde folk i ledighed. Samtidig var de iværksættere, der fik glæde af den, formodentlig startet under alle omstændigheder. Endelig var iværksætterydelsen, og hele tankesættet omkring støtte, med til at brande iværksættere negativt – en arv, det tog lang tid at komme af med. (fortsat fra forrige side) Hvad skal vi så? Dansk Erhverv er meget mere optaget af at fremme vækstiværksættere og videniværksættere end i at genintroducere gamle støtteordninger, der gjorde mere skade end gavn.
Moderne iværksættere med reelt potentiale hjælper man ikke gennem dagpenge, men blandt andet ved at skabe fornuftige rammebetingelser for iværksætteri, tilbyde professionel og kvalificeret rådgivning, sikre et velfungerende marked for risikovillig kapital og gennem opkvalificering af hele uddannelsessystemet.

 

Søren Friis Larsen, chefkonsulent i Dansk Erhverv

0 Kommentarer