Ombudsmanden udtaler skarp kritik af DR for censur

DR har pålagt studievært Adam Holm censur i strid med grundloven. Det fastslår ombudsmand Jørgen Steen Sørensen nu i en sag, hvor Adam Holm fik kritik af sine chefer for en religionskritisk kronik

"I en sag om studievært Adam Holm er Danmarks Radio gået helt galt i byen og har bl.a. iværksat censur i strid med grundloven."

Sådan lyder det fra Folketingets Ombudsmand, der netop har offentliggjort sin afgørelse i en sag om censur i DR.

Studievært Adam Holm skrev en religionskronik i Politiken i maj 2013. Her lød det blandt andet: ”Religion er ganske enkelt ren narresut”. Efter kronikken fik Adam Holm en henstilling fra DR's ledelse.

»Man kan som nyhedsvært ikke komme med bastante politiske og religiøse udmeldinger. Og det var, hvad Adam Holm kom med,« forklarede nyhedsdirektør Ulrik Haagerup blandt andet til Journalisten.

Alligevel valgte ombudsmand Jørgen Steen Sørensen at gå ind i sagen. Han bad DR om en udredning for at finde ud af, om Adam Holms ytringsfrihed var blevet krænket.

Og det har ombudsmanden nu slået fast, at han mener, den er.

”Der kan være et vanskeligt dilemma mellem DR-ansattes ret til som privatpersoner at deltage i den offentlige debat og radio- og fjernsynslovens krav om, at Danmarks Radio skal fremstå saglig og upartisk i sin virksomhed. Men i dette tilfælde pålagde Danmarks Radio bl.a. Adam Holm censur i strid med grundloven, og det har jeg måttet kritisere skarpt”, lyder det fra Jørgen Steen Sørensen i udtalelsen.

Den påtale, som Adam Holm fik af ledelsen, blev senere justeret og gjort mildere. I den forbindelse afviste DR, at det havde at gøre med, at ombudsmanden gik ind i sagen.

”Danmarks Radio iværksatte grundlovsstridig censur over for Adam Holm og gav ham samtidig en tjenstlig påtale for en lovlig ytring. Det trak man først tilbage et halvt år senere, og først efter at jeg havde taget sagen op af egen drift. Jeg har vanskeligt ved at forstå, at der kan ske fejl af den kaliber," udtaler Jørgen Steen Sørensen nu.

Ombudsmanden fastslår også, at Adam Holm ikke har fået en ordentlig forklaring på, hvorfor det var nødvendigt med en påtale for kronikken.

"Da Danmarks Radio ikke har givet Adam Holm nogen forklaring på, hvorfor hans kronik var uforenelig med rollen som studievært, har ombudsmanden henstillet til Danmarks Radio at tage sagen op til fornyet overvejelse. Det betyder bl.a., at Danmarks Radio – hvis man ønsker at opretholde afgørelsen – må give Adam Holm en nærmere begrundelse," lyder det.

Journalisten har været i kontakt med DR's nyhedsdirektør, Ulrik Haagerup. Vi afventer en kommentar.

0 Kommentarer