Ombudsmanden ser nærmere på ministerbetjeningsreglen

Folketingets Ombudsmand vil vide, hvor mange gange ministerier har afvist aktindsigt med henvisning til den kontroversielle ministerbetjeningsparagraf. I alt har 200 klaget over den nye offentlighedslov

Alle danske ministerier skal nu fortælle Folketingets Ombudsmand, hvor mange gange de har brugt den såkaldte ministerbetjeningsregel i forbindelse med aktindsigtssager.

Ministerbetjeningsreglen – eller paragraf 24  var det mest omstridte punkt i den nye offentlighedslov. Den omfatter retten til aktindsigt i interne dokumenter og oplysninger, der udveksles mellem et ministerium og dets underordnede myndigheder eller mellem ministerier på et tidspunkt, hvor ”der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand”.

Ministerierne skal også oplyse ombudsmanden, hvor mange gange de har udleveret materiale til for eksempel medierne med henvisning til reglen om meroffentlighed. Meroffentlighedsprincippet offentlighedsloven betyder, at myndighederne har pligt til at overveje, om der kan gives aktindsigt i videre omfang, end hvad der følger af lovens undtagelsesbestemmelser.

»Det var den indskrænkning i retten til aktindsigt, som medierne syntes var mest væsentlig. Samtidig var budskabet fra politikerne, at princippet om meroffentlighed skulle styrkes. Det må for mig at se ikke mindst gælde i ministerbetjeningssager, så begrænsningen i retten til aktindsigt ikke bliver mere vidtgående, end det i den konkrete sag er nødvendigt. Derfor vil vi gerne have et billede af, hvordan det forholder sig,« siger Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen.

Ønsker et overblik

Det bliver i første omgang gennem en statistisk belysning.

»Har meroffentlighed overhovedet et praktisk liv, når det gælder ministerbetjeningsreglen? Når vi har et overblik over det, vil vi se på, om der er grund til at iværksætte nærmere undersøgelser,« siger Jørgen Steen Sørensen.

Ombudsmanden siger, at hans anmodning til ministerier om at levere tallene ikke er udtryk for, at han fælder dom over myndighederne.

»Det er et første skridt til at komme i lag med, om myndighederne faktisk tager meroffentlighed seriøst, når det gælder ministerbetjeningsområdet,« forklarer Jørgen Steen Sørensen.

I alt har 200 klaget

Jørgen Steen Sørensen siger, at han ikke på stående fod har tal på, hvor mange der har klaget over reglerne for ministerbetjening.

»Men i alt har omkring 200 klaget over den nye offentlighedslov siden 1. januar 2014. Cirka halvdelen af klagerne er indgivet af medierne,« siger han.

Den nye offentlighedslov trådte i kraft 1. januar 2014, og allerede i februar 2014 klagede journalist Jesper Høberg fra Jyllands-Posten over Skatteministeriets fortolkning af reglerne.

Klagen skyldtes en aktindsigt sendt 17. december 2013. Afgørelsen faldt 5. februar 2014, og som begrundelse havde Skatteministeriet brugt den nye offentlighedslov.

»Jeg er ikke i tvivl om, at før den nye offentlighedslov ville jeg have fået det her uden problemer. Det er selvfølgelig bekymrende,« fortalte han Journalisten 26. februar 2014.

Ulrik Dahlin har ikke fået et eneste afslag

Dengang lød det fra Dagbladet Information, at det var for tidligt at vurdere konsekvensen af loven.

I dag siger journalist på Information Ulrik Dahlin, der ofte søger aktindsigt, at han ikke har fået et eneste afslag med henvisning til ministerbetjeningsparagraffen.

»Folk tror, jeg har fået en million afslag. Jeg har ikke fået et eneste,« siger han.

Oplysningerne i ombudsmandens indsamling skal dække hele 2014, og ombudsmanden har derfor bedt ministerierne om at indsende oplysningerne senest 1. februar 2015.

0 Kommentarer