Nyhedsoverblik

data_usage
chevron_left
chevron_right
10:39 10.11.2022 Sebastian Goos

Ombudsmanden: Ministerie hjalp med 40 procent af ministers SoMe-opslag

Ombudsmanden: Ministerie hjalp med 40 procent af ministers SoMe-opslag

Emil Helms/Ritzau Scanpix

Det rejser en række principielle spørgsmål, at embedsværket i ministerier i så høj grad hjælper ministre med opslagstekster til Facebook og Twitter.

Det konstaterer ombudsmanden, der har kigget på en sag, hvor en borger klager over at være blevet blokeret af fungerende klimaminister Dan Jørgensen (S) på Twitter og Facebook. Ombudsmanden konstaterer, at profilen stadig føres af ministeren som privatperson og partipolitiker, men bemærker på baggrund af svar fra ministeriet, at en del ministerbetjening finder sted.

Ministeriet vurderer over for ombudsmanden, at embedsværket har udarbejdet udkast til godt 40 procent af opslagene på Dan Jørgensens to profiler.

”Hvis dette skøn er retvisende, vil ministeriet i perioden fra juni 2019 til juni 2022 have udarbejdet i alt over 1.000 udkast til opslag på ministerens private profiler,” skriver ombudsmanden.

Ombudsmanden konstaterer, at det rejser principielle spørgsmål:

”Der tegner sig dermed et billede af en udvikling, hvor embedsværket i stigende omfang anvendes til politisk virksomhed i bred forstand – herunder personlig profilering og branding af deres minister – på private sociale profiler. Disse private profiler er kendetegnet ved, at de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger om bl.a. saglighed og lighed ikke gælder, og at ministeren frit kan vælge, hvem der skal kunne deltage i debatten på den pågældende profil. Det bør efter min opfattelse give anledning til nærmere at overveje rammerne for en sådan bistand fra embedsværket,” lyder det fra Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

 

SENESTE NYT

Flere nyheder