Om igen

  PORTOSTØTTE. Politikerne har lyttet. De har helt åbenlyst været lydhøre over for konsekvenserne af den manglende portostøtte.Det er Christian Kierkegaards, direktør i Dansk Fagpresse, klare opfattelse efter at have lyttet til forespørgselsdebatten i Folketinget den 31. maj om presse- og portostøtte.

PORTOSTØTTE. Politikerne har lyttet. De har helt åbenlyst været lydhøre over for konsekvenserne af den manglende portostøtte.

Det er Christian Kierkegaards, direktør i Dansk Fagpresse, klare opfattelse efter at have lyttet til forespørgselsdebatten i Folketinget den 31. maj om presse- og portostøtte.

I april meddelte Transport- og Energiministeriet, at blade, der ikke udkommer mindst fem gange om ugen, ville miste portostøtten fra 1. august. Det ville ramme blandt andre Weekendavisen, Tro og Mission og Det Ny NOTAT.

Nu hedder deadlinen 1. november. Den mellemliggende tid skal bruges til en overordnet diskussion af distributionsstøtte – her bliver konsekvenserne for de blade, der sidste år tilsammen mistede portostøtte til en værdi af 180 millioner, også debatteret.

Transport- og energiminister Flemming Hansen (K) fremlagde fra Folketingets talerstol forslag til, hvilke blade der fremover kan få del i portostøtten. Udgangspunktet er, at et blad skal udkomme mellem en og fire gange ugentligt, have mindst 50 procent redaktionelt stof – heraf 30 procent selvstændigt produceret – og skal henvende sig til en bred læserkreds. Desuden skal bladene være betalt via abonnement.

Et nævn bestående af to forskere samt en repræsentant for henholdsvis Danske Dagblades Forening, Dansk Fagpresse og Dansk Journalistforbund skal sikre, at de objektive kriterier bliver overholdt.

Christian Kierkegaard kalder regeringens og Dansk Folkepartis forslag for et godt udspil til forhandling. Det kunne tyde på, at regeringen selv vurderer, at konsekvenserne af at skære så drastisk i portostøtten, som det skete sidste år og var lagt op til per 1. august i år, måske er voldsommere end først beregnet.

Ifølge Civiløkonomen har nedskæringerne i portostøtten kostet 500 blade livet.

Christian Kierkegaard er også tilfreds med, at der bliver lagt op til, at portostøtten skal uddeles efter objektive kriterier af folk med kendskab til faget.

»Hidtil har det været ToldSkat, der har skullet vurdere, hvem der var berettiget til støtte. Nu er der lagt op til, at det bliver fagkyndige,« siger han.

Branchen vil se på, om det er de optimale kriterier, som transport- og energiministeren har peget på, eller om der er brug for at komme med forslag til ministeren.

»Det er vigtigt, at vi, når vi kigger på portostøtte, ikke kun kigger på dagbladslignende blade, men kigger videre på alle trykte medier,« siger Christian Kierkegaard.

Mogens Blicher Bjerregård, formand for Dansk Journalistforbund, oplyser, at han er i gang med at tale med medieordførerne fra alle partierne dels om salget af TV 2, dels om portostøtten for at orientere dem om Journalistforbundets holdninger.

Om portostøtten siger han:

»Jeg håber, at man sikrer et godt økonomisk grundlag for den mangfoldighed, der skal være i de dagbladslignende blade og fag- og organisationsbladene.«

Debatten om portostøtten endte nærmest i en forbrødring mellem på den ene side regeringen og Dansk Folkeparti og på den anden side Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Radikale Venstre.

Simon Emil Ammitzbøll, de radikales medieordfører, kaldte Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl for skyggemedie-minister for hans indgriben i salget af TV 2 og portostøtteordningen.

»Godt, vi nærmest har en trojansk hest, der også kan give radikal mediepolitik en chance i regeringen,« sagde han.

0 Kommentarer