Om igen

 Studienævnet sagde ja til et fagspeciale, men nej til et nyt mediespeciale i info-journalistik på DJH. Lærerne er uenige om, hvor meget infodelen må fylde.

 

Studienævnet sagde ja til et fagspeciale, men nej til et nyt mediespeciale i info-journalistik på DJH. Lærerne er uenige om, hvor meget infodelen må fylde.

Ikke godt nok. Sådan lød meldingen, da studienævnet på Danmarks Journalisthøjskole for nylig behandlede et forslag om en ny informationslinie. Forinden så det ellers ud som om, DJH var klar til at udbyde både et mediespeciale på 7. semester og et fagspeciale på 8. semester i informationsjournalistik. Men skitsen til et mediespeciale i informationsjournalistik var for tynd, mente flertallet i studienævnet.

Hertil hører nævnets formand, skolens studieleder Lars Bjerg:

"Vi har mediespecialer i radio, tv, trykte medier og multimedie. Informationsjournali-stik er ikke et medie, og dermed udvander vi begrebet mediespeciale," siger han.

DJH er blevet kritiseret for ikke at undervise i informationsjournalistik, når nu det er en branche med mange nye job. Men det argument bider ikke på studienævnets formand, der personligt ikke er begejstret for informationsjournalistikkens indtog i undervisningen.

"Det skal ikke være beskæftigelsesprognoser alene, der bestemmer, hvad vi uddanner til. Hvis der er mangel på quizværter, skal vi så også uddanne flere af dem? DJHs varemærke er den kritiske og grundige journalistik, og vi har en forpligtelse til at holde fast i de journalistiske dyder, selv om branchen løber fra dem," mener Lars Bjerg.

Mens mediespecialet på 7. semester blev sendt tilbage på bænken, er et nyt fagspeciale i informationsjournalistik på skolens 8. semester stadig i spil. Det kommer blandt andet til at indeholde organisationsteori, strategisk kommunikation og retorik, og studienævnet regner med, at det bliver klar efter sommerferien.

 

Nyt forslag på vej
De studerendes repræsentanter i studienævnet sagde også nej til info-specialet, men Martin Terp fra KaJ ser frem til et nyt forslag. Det er allerede under opsejling. Leder af DJHs 2. del, Niels Krause-Kjær, regner med at have en ny version klar, inden februar er omme.

"Det er vigtigt at få både medie- og fagspecialet. Medie-specialet skal tage afsæt i multi-mediespecialet i samspil med trykte medier, og vi skal koncentrere os om de store virksomheder i branchen. Det kan man ikke på fagspecialet, som er mere langhåret og teoretisk," siger Niels Krause-Kjær.

I øjeblikket er 35 af skolens 225 godkendte praktikpladser informationsstillinger. At info-journalistikken er på vej ind på DJH, er alle i studienævnet enige om. Det, der deler dem, er, hvor meget den skal fylde. Her er studielederen uenig med lederen af 2. delen.

"Dygtige informationsjournalister kender den måde, medierne og journalisterne arbejder på. Det er jo en af grundene til, at uddannede journali-ster er efterspurgte i den branche. Det kommer de ikke til, hvis de vælger den anden side af bordet så tidligt. De bliver ikke rustet godt nok, hvis de kun har haft kernejournalistik i tre semestre," mener Lars Bjerg.

Hertil svarer Niels Krause-Kjær:

"Sådan har det været. Indtil nu. I dag sidder der 20-25 medarbejdere i Novos informationsafdeling. Det er indlysende for mig, at de ud over klassiske journalistiske dyder også har behov for en større professionalisme og viden om kommunikation. Jeg mener, vi kan noget, ingen andre kan, med den faglige forankring og den kultur, der er her på stedet."

0 Kommentarer