Oluf Jørgensen: Pressenævnet går for vidt

En ny kendelse fra Pressenævnet kan fremover gøre det sværere for medier at citere offentlige undersøgelser, siger mediejurist.

En ny kendelse fra Pressenævnet kan fremover gøre det sværere for medier at citere offentlige undersøgelser, siger mediejurist.

Kendelser fra Pressenævnet er normalt klokkeklare og til at forstå. Derfor blev afdelingsforstander Oluf Jørgensen, der er en af landets førende eksperter i mediejura, også meget overrasket, da han læste en kendelse mod forbrugerbladet Tænk. Den er nemlig direkte vildledende, mener han.
Ifølge kendelsen har firmaet WALA Heilmittel GmbH, der står bag den tyske naturkosmetik Dr. Hauschka, krav på et genmæle, fordi der er tvivl om, hvorvidt deres rosencreme indeholder rester af pesticid, som påvist af miljøkontrollen i Københavns Kommune og refereret i Tænk.

Problemet er, at miljøkontrollen i København ikke er det mindste i tvivl om, at cremen indeholder rester af insektgiften, methidathion. Det har den påvist i to uafhængige undersøgelser.

»Grundlaget for genmæle er, at der er tvivl om de faktiske oplysninger i en artikel eller et indslag. I den offentlige miljøkontrol er der ikke tvivl om stoffet methidathion, og derfor er genmælekravet meget overraskende,« siger Oluf Jørgensen, der har nærlæst Pressenævnets kendelse.

Kort fortalt bringer Tænk april 2008 en artikel med overskriften: Naturcreme nu med sprøjtegift. I artiklen refererer bladet en undersøgelse, som miljøkontrollen i Københavns Kommune har foretaget af Dr. Hauschkas rosencreme. Undersøgelsen viser, at der er fundet spor af svampemidlet pyraclostrobin og insektgiften methidathion.

Samme dag, som Tænk går i trykken, oplyser WALA, at de har lavet deres egen test af rosencremen, og at der ikke er fundet sprøjtemidler i cremen. Tænk kontakter Københavns Kommune, som laver en ny test. Den nye test viser ingen spor af svampemidlet, men bekræfter, at cremen indeholder små rester af insektgift.

Tænk sender en pressemeddelelse med rettelse og en undskyldning sammen med bladet og bringer desuden en rettelse i det følgende nummer af Tænk, men WALA er ikke tilfreds og bringer sagen for fogedretten. Her bliver alle WALAs påstande afvist.
Ifølge fogedrettens kendelse er der ingen grund til at tvivle på miljøkontrollens undersøgelse.

Derfor virker det – ifølge Oluf Jørgensen – så meget desto mere overraskende, at Pressenævnet giver firmaet ret til at få publiceret følgende genmæle i Tænk:

"Tænk nr. 83 udgivet den 28. marts 2008 oplyste, at Dr. Hauschkas Rosencreme indeholder pesticiderne, pyraclostrobin og methidathion. Efterfølgende analyser påviste, at cremen ikke indeholdt pyraclostrobin, og at der er tvivl om, hvorvidt rosencremen indeholder methidathion."

»Hvis man tager det som strømpil, betyder det, at i ethvert tilfælde, hvor man har en offentlig test af et produkt, er det ikke nok at høre virksomheden. Den har krav på et genmæle, hvis den har lavet egne tests, og uden at der stilles krav om, at metoderne skal være direkte sammenlignelige. Det er uholdbart, og jeg synes, Pressenævnet er gået for vidt.«

Oluf Jørgensen mener desuden, at genmælet er vildledende.

»Der står, at der er tvivl om, hvorvidt rosencremen indeholder methidathion, dvs. at man ikke skelner mellem den offentlige undersøgelse og firmaets egen undersøgelse, men tværtimod får det til at se ud, som om der er tale om samme undersøgelse, og det er direkte forkert.«

Genmælet blev bragt i septembernummeret af Tænk:

»Vi er dybt forundrede over Pressenævnets kendelse, men er selvfølgelig nødt til at efterleve den,« siger chefredaktør Pernille Tranberg.

Men hermed er sagen ikke slut. WALA har kæret fogedrettens kendelse til landsretten.

 

 

 

0 Kommentarer