Oluf Jørgensen: Offentlighedslov vil vække international opsigt

Der er ikke antydningen af forskel på det gamle og nye forslag til en offentlighedslov, siger Oluf Jørgensen fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Han ser loven som et brud på princippet om magtens tredeling

»Man sætter andre ord ind, men der er ikke antydning af en ændring.«

Sådan siger afdelingsforstander i informations- og forvaltningsret ved DMJX Oluf Jørgensen om den nye offentlighedslov, der bliver fremsat i Folketinget i dag.

Dermed afviser han, at den nye lov, sådan som regeringen og VK mener, tager højde for kritikken af den omstridte paragraf om ministerbetjening.

Med den nye lov vil ministerierne, ministre og de ordførere, der deltager i et politisk forlig, kunne hemmeligholde det grundlag, en ny lov er vedtaget på. Slotsholmen kommer til at holde kortene tættere til kroppen end i dag, mener Oluf Jørgensen.

»Fremover ser man en situation, hvor lovgivning besluttes på et grundlag, som kun en snæver kreds bag den politiske aftale har ret til at se. Det vil vække international opsigt,« siger han til journalisten.dk.

Oluf Jørgensen mener, at bestemmelsen om, at dokumenter lavet af embedsmænd i ministerierne til partiernes ordførere kan undtages offentlighed, er unik internationalt.

»Og det er et klart brud på princippet om magtens tredeling, fordi offentligheden ikke kan få adgang til ministeriets redegørelse til ordførerkredsen,« siger Oluf Jørgensen.

Han er i gang med et forskningsprojekt om offentlighed i de nordiske lande, og her sikrer den nye offentlighedslov ifølge Oluf Jørgensen ikke samme kontrol af magten, som man ser i andre lande.

Lovforlaget fra 2010.

"§ 24. Retten til aktindsigt omfatter ikke:

1) Interne dokumenter og oplysninger, der udveksles mellem et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder i forbindelse med ministerbetjening.

2) Interne dokumenter og oplysninger, der udveksles mellem ministerier i forbindelse med ministerbetjening."

Det nye lovforslag

"§ 24. Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter og oplysninger, der udveksles på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand, mellem:

1) Et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder.

2) Forskellige ministerier."

0 Kommentarer