Oluf Jørgensen: Forsvarsministeriet bryder loven

»Ministeriets opførsel er dybt deprimerende og i strid med loven,« siger mediejurist Oluf Jørgensen, efter Bo Elkjær har ventet et år på aktindsigt om overgreb på irakere. Der er gået rutine i lovbrud på Slotsholmen, mener Oluf Jørgensen.

»Ministeriets opførsel er dybt deprimerende og i strid med loven,« siger mediejurist Oluf Jørgensen, efter Bo Elkjær har ventet et år på aktindsigt om overgreb på irakere. Der er gået rutine i lovbrud på Slotsholmen, mener Oluf Jørgensen.
Ekstra Bladets Bo Elkjær har i dag ventet ét år på at få svar på en aktindsigt fra Forsvarsministeriet. Han har søgt svar på, i hvilket omfang Forsvarsministeriet var bekendt med, at personer, der blev tilbageholdt af danske styrker i Irak, havde lidt overlast.

»Det er min opfattelse, at det er i strid med loven,« sagde Bo Elkjær til Journalisten.dk tidligere i dag.

Det er en af Danmarks førende mediejurister, Oluf Jørgensen fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, fuldstændig enig med ham i.

Bo Elkjær mener, der er tale om lovbrud. Hvad er din vurdering?

»Det mener jeg bestemt også. Det er helt klokkeklart en overtrædelse af Offentlighedsloven. Her er gået et helt år, og flere gange har ministeriet forlænget fristen. De overholder ikke lovens krav om hurtigst muligt at træffe afgørelse, men har sendt rutinemæssige beskeder om, at der vil gå yderligere en måned eller to,« siger Oluf Jørgensen til Journalisten.dk.

Han mener, sagen blotter nogle farlige rutiner hos magthaverne.

»Det er et eksempel på, at de på Slotsholmen har udviklet nogle rutiner med beskeder til journalister og andre om, at fristen for aktindsigt ikke kan overholdes. Men det er ren forhaling. Her har Bo Elkjær sendt en simpel anmodning om aktindsigt, men Forsvarsministeriet har reelt ikke foretaget sig noget som helst, fordi de af en eller anden grund ikke ønsker at træffe afgørelse. Det viser, at Offentlighedsloven slet ikke fungerer for sager, der er politisk følsomme,« siger Oluf Jørgensen.

Bør man ikke, når forvaltningen bryder loven, anmelde det – i dette tilfælde til Ombudsmanden?

»Jo, men Bo Elkjær siger også, at han ikke pt. vil klage af taktiske årsager. Det forstår jeg godt. Hvis han klager til Ombudsmanden, har ministeriet en ny anledning til at trække sagen ud.«

Oluf Jørgensen har netop i dag kigget på en anden sag for et andet medie, hvor en journalist har klaget over et afslag på aktindsigt til Ombudsmanden.

»Sagen er endnu ikke færdigbehandlet, men idet man klager til Ombudsmanden, trækker sagen yderligere i langdrag,« siger han.

»Bo Elkjær er i gang med at dokumentere, hvor grotesk lang tid et ministerium trækker en simpel ansøgning om aktindsigt ud. Det kan indimellem være nødvendigt. Men ministeriets opførsel er dybt deprimerende og i strid med loven. Det er derfor, vi må håbe, at den nye regering snart fremsætter et forslag til en ny Offentlighedslov, der løser det problem. Loven er jo intet værd for journalistikken, hvis myndighederne blot kan trække sager i langdrag.«

Oluf Jørgensen henviser til, at der i det tidligere forslag til en ny offentlighedslov, som blev fremsat af VK-regeringen, var et forslag til en løsning. Her blev det foreslået, at journalister og borgere kan klage særskilt, hvis en sag trækkes i langdrag, så den klage kan behandles hurtigt og som udgangspunkt inden for 20 dage.

Men som Journalisten.dk har berettet løbende, har der været stor uenighed om den nye offentlighedslov, der endte med ikke at blive vedtaget. Derfor skal S-R-SF-regeringen fremsætte et nyt forslag.

Oluf Jørgensen har i øvrigt også et andet ønske til den nye regering.

»Jeg håber, at den nye offentlighedslov følges op af ændringer i ombudsmandsloven. Nye regler for at effektivisere klagebehandlingen må også indarbejdes i den lov. Det foreslog en enig Offentlighedskommission også den tidligere regering, men det blev der ikke fremsat forslag om. Det opfordrer jeg kraftigt den nye regering til at gøre,« siger han.

Journalisten.dk har været i kontakt med Forsvarsministeriet i tirsdags og igen i dag vedrørende sagen. De arbejder på, hvorvidt de vil kommentere kritikken. 

0 Kommentarer